„Deontologia profesională a juristului. Curs Universitar”, este titlul manualului editat la București (România) de către dr. hab. în științe filosofice, conf. univ., Valeriu Capcelea.

Manualul a apărut, în aceste zile, la editura bucureşteană „Universul juridic”, care este considerată una dintre cele mai importante pe piaţa de carte juridică din România.

Manualul „Deontologia profesională a juristului. Curs Universitar” este destinat atât studenților facultăților de drept  ale instituțiilor de învățământ superior, cât și specialiștilor în domeniul jurisprudenței.

În manual sunt redate noțiunile și categoriile fundamentale ale eticii și ale experienței morale, problemele ce țin de deontologia profesională a juristului atât din România, din Republica Moldova, cât și din Uniunea Europeană.

Autorul analizează Codurile deontologice ale judecătorului, procurorului, avocatului, polițistului, executorului judecătoresc din România și Republica Moldova, valorile și principiile care trebuie plasate la baza activității lor.

Dr. hab. în științe filosofice, conf. univ., Valeriu Capcelea, este autorul a mai bine de 30 de cărți, zece monografii și 22 manuale adresate studenţilor și profesorilor din instituţiile de învăţământ superior. Valeriu Capcelea a fost, timp de 35 de ani, conf. univ. la USARB în calitate de conf. univ. al Catedrei de Ştiinţe Socio-umane și Drept Public, iar din 2014 și până în prezent este secretar științific al Filialei Bălți a AȘM, deschisă la finele anului 2006 în baza și cu aportul Universității din Bălți.

Distribuie acest articol