Pilotarea modului III din programul „Leadership si management în IÎS” elaborat in cadrul proiectului MHELM

Pilotarea modului III din programul „Leadership si management în IÎS” elaborat in cadrul proiectului MHELM În data de 7 aprilie 2021, s-a dat start pilotării modulului III al programului de instruire profesională pentru conducătorii din instituțiile de învățământ superior „Leadership si Management”. Acest program este elaborat în cadrul proiectului MHELM – 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher…

Citește mai mult

Conferința științifică „Operațiunea Sever/Nord”

Conferința științifică „Operațiunea Sever/Nord” Institutul de Istorie, Secția Istorie Contemporană, în cooperare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, în data de 1 aprilie 2021, a organizat conferința științifică „Operațiunea Sever/Nord. Deportarea Martorilor lui Iehova din RSS Moldovenească”, dedicată aniversării a 70 de ani de la deportările din aprilie 1951 şi memoriei…

Citește mai mult

ReSTART: Focus Group Session nr.3

ReSTART: Focus Group Session nr.3 În data de 06 aprilie 2021, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, a fost organizată…

Citește mai mult

ReSTART. Training Session 5: Academic Opportunities for Masters in Economics

În perioada 12-26 martie, 2021, masteranzii  specialităților economice  ale Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au participat  la o serie de lecții publice în domeniul managementului strategic și metodelor de evaluare a riscurilor în afaceri. Lecțiile publice au fost organizate în cadrul Proiectului RESTART (nr.…

Citește mai mult

Concursului Planurilor de Afaceri în cadrul  Proiectului RESTART

În perioada 1-2 aprilie, 2021, studenții  specialităților economice  vor participa la a 4 ediție a Concursului Planurilor de Afaceri în cadrul  Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA. Concursul este organizat de către Academia de Studii Economice din Moldova, pentru…

Citește mai mult

Orice experiență ERASMUS are farmecul și frumusețea sa!  

Orice experiență ERASMUS are farmecul și frumusețea sa!   Promovarea mobilităţii studenților, personalului didactic și administrativ reprezintă o prioritate cheie a strategiei de internaționalizare a USARB.  Internaţionalizarea învăţământului superior reprezintă aspecte cheie ale procesului Bologna, iar mobilitatea personalului și a studenților constituie o parte integrantă a acestuia. De zece ani, consolidăm angajamentul USARB de a…

Citește mai mult

Apariție editorială de excepție – „Eugen Doga: perspectiva inversă”, autor Ion GAGIM, doctor habilitat, profesor universitar la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Apariție editorială de excepție – „Eugen Doga: perspectiva inversă”, autor Ion GAGIM, doctor habilitat, profesor universitar la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Recent, la București, a apărut cartea „Eugen Doga: perspectiva inversă”, semnată de Ion Gagim, Maestru în Artă, profesor universitar, dr. hab. la catedra de Arte și educație artistică, facultatea de Științe ale educației,…

Citește mai mult

Educația Interculturală, predată în trei instituții superioare de învățământ, inclusiv USARB!

Educația Interculturală, predată în trei instituții superioare de învățământ, inclusiv USARB! S-a încheiat faza I a proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice”, care a pus bazele unei abordări curriculare holistice pentru formarea viitoarelor cadre didactice în trei universități din zone multiculturale ale Republicii Moldova. Au fost elaborate trei…

Citește mai mult

202 ani de la nașterea patronului spiritual al Universității noastre

 Astăzi, 17 martie, reprezintă o zi importantă pentru Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, întrucât este ziua de naștere a sriitorului român, ALECU RUSSO, patronul spiritual al Universității noastre. Redus actualmente la efigia unui scriitor ce omagiază trecutul de luptă al patriei, Russo este exilat pe nedrept în acel strat literar pe care îl…

Citește mai mult