CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT (anul de studii 2021-2022)

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI FACULTATEA DE LITERE ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE CONCURSUL DE ADMITERE 2021   CALENDARUL CONCURSULUI  DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT (anul de studii 2021-2022) Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2021-2022, pentru toate formele…

Citește mai mult

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ „ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ LA ETAPA CONTEMPORANĂ: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE” EDIȚIA II-a

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ „ASISTENȚA PSIHOLOGICĂ LA ETAPA CONTEMPORANĂ: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE” EDIȚIA II-a La data de 22 octombrie 2021,  Catedra de Psihologie din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB) în parteneriat cu Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, Universitatea Liberă…

Citește mai mult

Inovații tehnologice în educație 2021

Inovații tehnologice în educație 2021 Universitatea din Tartu invită studenții la cursul online al programului Universității Internaționale de Vară Change Educational in Times of Rapid Technological Innovation pentru a obține cunoștințe academice valoroase în domeniul tehnologiei educaționale! Cursul electronic își propune să împuternicească oamenii să reimagineze practicile moderne de predare și să urmeze transformarea educației.…

Citește mai mult

Programul Fulbright 2022-2023

Programul Fulbright 2022-2023 Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova anunță demararea Programelor Fulbright Visiting Scholar și Fulbright Faculty Development pentru anul universitar 2022-2023. Termen limită de aplicare: 17 octombrie 2021 Mai multe informații despre aceste două programe, dar și alte programe deschise în prezent pentru aplicații, găsiți aici  

Citește mai mult

Proiectul MHELM lansează programul de formare profesională ,,Leadership și Management” pentru conducători și manageri universitari

Proiectul MHELM lansează programul de formare profesională ,,Leadership și Management” pentru conducători și manageri universitari Începând cu data de 6 octombrie 2021, consorțiul constituit din șapte universități din Republica Moldova (UTM, USM, ASEM, USMF, UASM, USARB, USCh), partenere în proiectul MHELM, lansează programul de formare profesională „Leadership și Management”, destinat actualilor conducători și manageri (de…

Citește mai mult

5 octombrie, Ziua mondială a Educației! Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

5 octombrie, Ziua mondială a Educației! Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Ministerul Educației și Cercetării a decernat Diploma de Onoare dnei Lilia TRINCA, doctor în filologie, conferențiar universitar, Decanul Facultății de Litere, și dnei Maria PERETEATCU, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, în semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității prodigioase în domeniul…

Citește mai mult

Funcții vacante informația privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi anunţă concurs pentru suplinirea funcțiilor didactice și științifico-didactice vacante:   Profesor universitar la Catedra de: Limba română și filologie romanică – 1 (limba română)   Conferențiar universitar la Catedra de: Filologie engleză și germană – 1 (limba engleză); Catedra de științe fizice și inginerești – 3; Catedra de…

Citește mai mult