USARB are un nou acord de cooperare științifică și educațională!

                                                                      USARB are un nou acord de cooperare științifică și educațională!     Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) a are un nou acord de cooperare științifică și educațională cu Universitatea de Management și Drept ,,Leonid Iuzikov”din Hmelnițki, Ucraina.   Pornind de la aspirațiile de a extinde cooperarea internațională și dorința comună de a…

Citește mai mult

Colocviul științific al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI FACULTATEA DE LITERE ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE În data de 26 iunie 2020, își va desfășura lucrările (online) Colocviul științific al ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE, în cadrul căruia doctoranzii vor prezenta rezultatele activităților de cercetare realizate în anul de învățămînt 2019-2020. Temele comunicărilor (coordonate cu conducătorul științific) vor fi expediate…

Citește mai mult

Cursuri de formare continuă la distanță, în perioada 09.06.2020-20.06.2020

 Stimați colegi, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în conformitate cu Planul cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare, anul 2020, organizează cursuri de formare continuă la distanță, în perioada 09.06.2020-20.06.2020, în cuantum de 10 credite profesionale, 300 de ore (75 de ore – Contact direct; 225 de ore –…

Citește mai mult

CONCURSUL ANUAL AL LUCRĂRILOR ȘTIINŢIFICE ȘI ȘTIINȚIFICO-METODICE „PREMIILE SENATULUI” 2020

                      SENATUL UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI ANUNȚĂ DESCHIDEREA CONCURSULUI ANUAL AL LUCRĂRILOR ȘTIINŢIFICE ȘI ȘTIINȚIFICO-METODICE „PREMIILE SENATULUI” 2020 PENTRU PUBLICAȚII-2019 Dosarele lucrărilor știinţifice și științifico-metodice vor fi perfectate conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului anual al Lucrărilor știinţifice și științifico-metodice „Premiile Senatului”, care poate fi accesat la link-ul:    http://www.old.usarb.md/fileadmin/Acte_normative_cu_aplciatibilitate_interna/Regulament_organizare_a_concursului_anual_al_lucrarilor_stiintifice_si_stiintifico-metodice.PDF Caracteristicile…

Citește mai mult

Privind termenul pentru depunerea dosarelor de participare la concursul de alegere în posturi științifico-didactice și manageriale

UNIVERSITATEA DE STAT ,,ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI Aviz Privind termenul pentru depunerea dosarelor de participare la concursul de alegere în posturi științifico-didactice și manageriale Administrația Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți Vă aduce la cunoștință: Odată cu încetarea stării de urgență în Republica Moldova în conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova privind declararea stării…

Citește mai mult

Susţinerea tezei de doctor. Tema tezei: Repere teoretico-metodologice de formare a elementelor culturii teatrale a elevilor mici

ANUNȚ Se anunţă susţinerea tezei de doctor   Candidat:  Angela BEJAN   Conducător  ştiinţific: dr. hab., prof. univ.  Ion GAGIM   Consiliul ştiinţific specializat: D 532.02-14 din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți    Tema tezei: Repere teoretico-metodologice de formare a elementelor culturii  teatrale a elevilor mici  Specialitatea: 532.02 – Didactica școlară (învățământ…

Citește mai mult

Ofertă de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19

  Ofertă de soluții de cercetare-inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 Guvernul Republicii Moldova mobilizează participarea domeniului de cercetare și inovare în combaterea pandemiei COVID-19, atenuarea impactului socio-economic și susținerea intervențiilor eficiente în limitarea efectelor pandemiei pe teritoriul țării. În acest scop, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare și…

Citește mai mult

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INTERNAŢIONALĂ, EDIŢIA A III-A

Catedra de știinţe ale educaţiei invită cadrele didactice și manageriale, doctoranzii și masteranzii  la Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE, Ediţia a III-a din 08 mai 2020 Program preliminar: 11:10 – 11:30 – conexiunea participanților (URL-ul va fi expediat pe e-mail la ora 11:00) 11:30 – 13:00 – ședința plenară 13:00…

Citește mai mult