„Ghidarea și concilierea studenților economiști în carieră”

În data de 17 decembrie 2018, în cadrul proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA), se va organiza MASA ROTUNDĂ cu genericul: „Ghidarea și concilierea studenților economiști în carieră” Doritorii de a participa la eveniment sunt așteptați la ora 13.10…

Citește mai mult

Gala Studenților USARB, care inspiră studenți

Gala Studenților USARB, care inspiră studenți Marți, 11 decembrie 2018, în sala festivă a blocului VI, a avut loc evenimentul cu genericul „Gala Studenților USARB care inspiră studenți”, organizat de Autoguvernarea Studențească. Cu un cuvânt de felicitare către întreaga comunitate academică a studenților s-a adresat Rectorul USARB, Natalia Gașițoi și Președintele Autoguvernării Studențești, Victor Grigor.…

Citește mai mult

Conferința  științifică – practică, cu participare internațională

Conferința  științifică – practică, cu participare internațională,           cu genericul „Utilizarea tehnologiilor educaționale și informa-           ționale modern pentru formarea competențelor profesionale           ale absolvenților instituțiilor superioare de învățământ”.   În zilele de 7-8 decembrie 2018, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Utilizarea…

Citește mai mult

Conferința științifico-practică

Conferința științifico-practică dedicată aniversării a 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului   În data de 10 decembrie 2018 Catedra de drept a Facultății de Drept și Științe Sociale a organizat Conferința științifico-practică dedicată aniversării a 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului cu genericul Asigurarea egalității,…

Citește mai mult

Asigurarea vizibilității Proiectului ReSTART: ReSTART USARB newsletter nr.1

Asigurarea vizibilității Proiectului ReSTART: ReSTART USARB newsletter nr.1 A apărut primul număr al Revistei ReStart USARB, realizat în cadrul proiectului ReSTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA). Newsletter –RO Newsletter – ENG

Citește mai mult

ReSTART: Testarea curriculum-ului antreprenorial în vederea satisfacerii nevoilor angajatorilor și absolvenților USARB”

ReSTART: Testarea curriculum-ului antreprenorial în vederea satisfacerii nevoilor angajatorilor și absolvenților USARB” În perioada 5-7 decembrie, 2018, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,  în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher…

Citește mai mult

Masa rotundă cu genericul: ,,Psihologia și arta de a iubi viața”

O nouă întâlnire cu angajatorii! În data de 7 decembrie 2018, Catedra de psihologie din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, a organizat masa rotundă cu genericul: ,,Psihologia și arta de a iubi viața”. Acest eveniment a fost planificat și inclus în Registrul național al manifestărilor științifice pentru anul 2018. Scop:  – promovarea imaginii Psihologiei;…

Citește mai mult