Conferința  științifică – practică, cu participare internațională

Conferința  științifică – practică, cu participare internațională,           cu genericul „Utilizarea tehnologiilor educaționale și informa-           ționale modern pentru formarea competențelor profesionale           ale absolvenților instituțiilor superioare de învățământ”.   În zilele de 7-8 decembrie 2018, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Utilizarea…

Citește mai mult

Conferința științifico-practică

Conferința științifico-practică dedicată aniversării a 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului   În data de 10 decembrie 2018 Catedra de drept a Facultății de Drept și Științe Sociale a organizat Conferința științifico-practică dedicată aniversării a 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului cu genericul Asigurarea egalității,…

Citește mai mult

ReSTART: Testarea curriculum-ului antreprenorial în vederea satisfacerii nevoilor angajatorilor și absolvenților USARB”

ReSTART: Testarea curriculum-ului antreprenorial în vederea satisfacerii nevoilor angajatorilor și absolvenților USARB” În perioada 5-7 decembrie, 2018, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,  în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher…

Citește mai mult

Masa rotundă cu genericul: ,,Psihologia și arta de a iubi viața”

O nouă întâlnire cu angajatorii! În data de 7 decembrie 2018, Catedra de psihologie din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, a organizat masa rotundă cu genericul: ,,Psihologia și arta de a iubi viața”. Acest eveniment a fost planificat și inclus în Registrul național al manifestărilor științifice pentru anul 2018. Scop:  – promovarea imaginii Psihologiei;…

Citește mai mult

Conferința științifică dedicată aniversării a 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului

_ UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Catedra de drept   vă invită la Conferința științifică dedicată aniversării a 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului   cu genericul Asigurarea egalității, echității și demnității umane – obiectiv primordial în materia drepturilor omului.   Luni,…

Citește mai mult

Workshop „Strategii pentru o clasă fără bullying”

Workshop „Strategii pentru o clasă fără bullying” Studenții din grupele PP22Z și PP32Z au descoperit instrumentele pentru identificarea timpurie și intervenția adecvată în cazurile de bullying.  Facilitatori: Veronica Rusov, asistent universitar,  Tatiana Panco, asistent universitar

Citește mai mult

Masă rotundă cu cadrele didactice universitare „Indexul incluziunii școlare”

Masă rotundă cu cadrele didactice universitare „Indexul incluziunii școlare”, organizată în cadrul Zilelor Educației Incluzive.  Evenimentul a contribuit la consolidarea competențelor profesionale în domeniul educației incluzive. Facilitatori: Maria Pereteatcu, conferențiar universitar, doctor;  Veronica Rusov, asistent universitar Foto aici

Citește mai mult

„Viața fără Violență în Familie“

Facultatea de Drept și Științe Sociale promovează „Viața fără Violență în Familie“ În data de 26 noiembrie 2018, în sala 558, Catedra de Drept a Facultății de Drept și Științe Sociale, a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a organizat Conferința științifică studențească cu genericul „Abordarea teoretico-practică privind eradicarea fenomenului violenței domestice“, moderată de…

Citește mai mult

Seminarului Ştiinţific de profil la specialitatea 622.01

Anunţ Vineri, 7 decembrie, ora 13.10, sala 352 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de profil la specialitatea 622.01 – Literatura română din Facultatea de Litere  Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți                 Se va discuta teza de doctor în filologie cu tema: Continuitate și ruptură în critica literară românească din Basarabia (1985-2010)…

Citește mai mult