Susținerea tezelor de master la Programul Psihologie judiciară

Astăzi, 20.06.2020, a avut loc susținerea Online a tezelor de master la Programul psihologie judiciară. Aducem sincere felicitări masteranzilor și conducătorilor lor științifici pentru efortul depus și rezultatele frumoase obținute. Fie ca toate visele pe care le făuriți să se împlinească și drumul străbătut pentru realizarea lor să fie plin de speranță și succes.

Citește mai mult

Susținerea tezei de licență

Astăzi, 18.06.2020, a avut loc susținerea tezelor de licență online a anului absolvent, grupa PS31Z, Specialitatea #Psihologie. Aducem sincere mulțumiri comisiei de evaluare a tezelor de licență în următoarea componență: Paladi Oxana– conf. univ., dr.- președintele comisiei; Silvia Briceag– conf. univ., dr.- vice-președintele comisiei; Secrieru Luminita – conf. univ., dr.- membru al comisiei; Maria Corcevoi…

Citește mai mult

SPECIALITATEA MARKETING ȘI LOGISTICĂ 2020

DURATA STUDIILOR – 3 ani; TITLUL OBȚINUT – licențiat în științe economice; DISCIPLINELE STUDIATE: Marketing, Comportamentul consumatorului; Comerțul electronic; Branding-ul, Logistica industrială, Logistica comercială etc.   SPECIALITATEA MARKETING ȘI LOGISTICĂ 2020 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își diversifică lista programelor de studiu în domeniul economiei pentru ciclul I, licență. În colaborare cu companiile…

Citește mai mult

SPECIALITATEA TI 2020

SPECIALITATEA TI 2020 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți își diversifică lista programelor de studiu în domeniul IT, pentru ciclul I, licență. În colaborare cu Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale a fost lansat un nou program de studiu 0613.1 Tehnologia Informației, care completează cele 3 programe de studiu existente la Catedra…

Citește mai mult

Practica pedagogică în condiții de pandemie

Practica pedagogică în condiții de pandemie Realizarea stagiului practicii pedagogice în semestrul doi al anului curent de studii 2019-2020, ca și a întregului proces de studii la facultate, s-a produs în niște condiții cu totul specifice, fiind nevoiți totuși să realizăm prevederile programului de studii, aflându-ne în condiții de autoizolare, comunicând și realizând sarcinile în…

Citește mai mult

Susţinerea tezei de doctor. Tema tezei: Repere teoretico-metodologice de formare a elementelor culturii teatrale a elevilor mici

ANUNȚ Se anunţă susţinerea tezei de doctor   Candidat:  Angela BEJAN   Conducător  ştiinţific: dr. hab., prof. univ.  Ion GAGIM   Consiliul ştiinţific specializat: D 532.02-14 din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți    Tema tezei: Repere teoretico-metodologice de formare a elementelor culturii  teatrale a elevilor mici  Specialitatea: 532.02 – Didactica școlară (învățământ…

Citește mai mult

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INTERNAŢIONALĂ, EDIŢIA A III-A

Ziua de 08.05.2020 a fost o zi plină de știință la Catedra de științe ale educației. Într-o atmosferă academică s-a desfășurat la distanță cea de-a III-a ediție a Conferinței științifico-practice internaționale „Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare”. Manifestarea a reunit peste 170 de participanți din 7 țări (Republica Moldova, România, Federația Rusă, Ucraina, Germania,…

Citește mai mult

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ INTERNAŢIONALĂ, EDIŢIA A III-A

Catedra de știinţe ale educaţiei invită cadrele didactice și manageriale, doctoranzii și masteranzii  la Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE, Ediţia a III-a din 08 mai 2020 Program preliminar: 11:10 – 11:30 – conexiunea participanților (URL-ul va fi expediat pe e-mail la ora 11:00) 11:30 – 13:00 – ședința plenară 13:00…

Citește mai mult

DEZVOLTAREA COMPETENȚEI INTERCULTURALE LA STUDENȚII VIITORI PEDAGOGI PRIN CURSURILE ON-LINE. VALORIFICĂRI PEDAGOGICE DE LA USARB

DEZVOLTAREA COMPETENȚEI INTERCULTURALE LA STUDENȚII VIITORI PEDAGOGI PRIN CURSURILE ON-LINE. VALORIFICĂRI PEDAGOGICE DE LA USARB În cadrul proiectului Dezvoltarea și promovarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice, implementat de C.E. PRO DIDACTICA, cu sprijinul Fundației Pestalozzi din Elveția, se continuă colaborarea cu universitățile partenere, printre care este și Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi. Astfel,…

Citește mai mult