Lansarea monografiilor 

Lansarea monografiilor  • FORMAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SIMULTAN, autor Aliona BRIȚCHI, lector universitar, doctor, elaborată în cadrul Proiectului „Formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul simultan”, din cadrul direcției strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul…

Citește mai mult

Colocviul științific „Orientări actuale în cercetarea doctorală” la ediția a VIII-a

Colocviul științific „Orientări actuale în cercetarea doctorală” la ediția a VIII-a În data de 15 decembrie 2018, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a avut loc Colocviul științific „Orientări actuale în cercetarea doctorală”, aflat la ediția a VIII-a. Deschiderea lucrărilor Colocviului științific s-a produs în sala 340, corp.3, al Facultății de Litere, unde…

Citește mai mult

Conferința de totalizare a Practicii de specializare (ciclul II, masterat)

În data de 14.12.2018, a avut loc Conferința de totalizare a Practicii de specializare (ciclul II, masterat) pentru grupele CP21M (Consiliere psihologică in instituții și organizații) și PJ21M (Psihologie judiciara)! Sincere felicitări dragi masteranzi și cât mai multe realizări in continuare !!!

Citește mai mult

Conferința  științifică – practică, cu participare internațională

Conferința  științifică – practică, cu participare internațională,           cu genericul „Utilizarea tehnologiilor educaționale și informa-           ționale modern pentru formarea competențelor profesionale           ale absolvenților instituțiilor superioare de învățământ”.   În zilele de 7-8 decembrie 2018, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Utilizarea…

Citește mai mult

Conferința științifico-practică

Conferința științifico-practică dedicată aniversării a 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului   În data de 10 decembrie 2018 Catedra de drept a Facultății de Drept și Științe Sociale a organizat Conferința științifico-practică dedicată aniversării a 70 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului cu genericul Asigurarea egalității,…

Citește mai mult

ReSTART: Testarea curriculum-ului antreprenorial în vederea satisfacerii nevoilor angajatorilor și absolvenților USARB”

ReSTART: Testarea curriculum-ului antreprenorial în vederea satisfacerii nevoilor angajatorilor și absolvenților USARB” În perioada 5-7 decembrie, 2018, la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți,  în cadrul Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher…

Citește mai mult

Masa rotundă cu genericul: ,,Psihologia și arta de a iubi viața”

O nouă întâlnire cu angajatorii! În data de 7 decembrie 2018, Catedra de psihologie din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, a organizat masa rotundă cu genericul: ,,Psihologia și arta de a iubi viața”. Acest eveniment a fost planificat și inclus în Registrul național al manifestărilor științifice pentru anul 2018. Scop:  – promovarea imaginii Psihologiei;…

Citește mai mult