Colocviul Științific:

VASILE PAVELCU

UN SCRIITOR DE PSIHOLOGIE,

UN BASARABEAN UITAT

În data de 23 aprilie 2024, Catedra de psihologie, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte,  Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, a organizat Colocviul Științific, Ediția a X-a, în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei, titular de curs: Luminița SECRIERU, conf. univ., dr.; seminarist: Lilia NACAI, asist. univ.

În cadrul Colocviului Științific discipolii, profesorii au adus un omagiu unui scriitor de psihologie, unui psiholog subtil, unui fabulos profesor care cunoscuseră începuturile psihologiei franceze, celui care fondase o școală în România, savantului cu renume international VASILE PAVELCU. Sesiunea de deschidere a Colocviului Științific a fost moderată de doamna Luminița SECRIERU, conf. univ. dr., și  doamna Lilia NACAI, asist. univ. Alocuţiunile de deschidere au fost susținute de:

  • Tatiana ȘOVA, univ. dr., Decana Facultății de Știinţe ale Educaţiei, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
  • Silvia BRICEAG, conf. univ. dr., Șefa Catedrei de psihologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
  • Iulia RACU, prof. univ., hab., Universitatea Pedagigică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.
  • Octavian ȚÎCU, conf. univ. dr., Institutul de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din București.

Comunicările au fost susținute de către discipoli:

  • Iulia RACU, prof. univ., hab., Universitatea Pedagigică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Vasile PAVELCU – personalitate ilustră și marcantă a psihologiei românești din secolul XX

  • Octavian ȚÎCU, conf. univ. dr., Institutul de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din București.

      Un basarabean uitat – Vasile PAVELCU

Sesiunea comunicărilor studenților anului II, program Psihologie, grupa PS21Z a fost moderată de Xenia COZÎREV și Ionela SOFRONI. Comunicările studenților au elucidat într-un format, științific, interactiv – viața, opera și contribuțiile științifice a psihologului, profesorului, academicianului – VASILE PAVELCU.

Angela HĂBĂȘESCU, șef birou, grad de calificare superior, Biblioteca Științifică a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți și Valentina VACARCIUC, bibliotecară, grad de calificare I, Biblioteca Științifică a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți au prezentat expoziția de carte cu genericul ,,Vasile PAVELCU – Un profesor, un mentor, un om”.

Aducem sincere mulțumiri participanților, organizatorilor și celor care au contribuit în organizarea acestui eveniment de suflet și cu o înaltă încărcătură emoțională: Departamentului Relaţii Internaţionale; Biblioteca Științifică; ASUSARB; Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic, NORTEK.  

Programul aici

 

 

 

 

Distribuie acest articol