Prin sport spre educație

Prin sport spre educație   În data de 16.04.2019 s-a desfășurat activitatea educativă din cadrul Zilelor educației și creației artistice cu genericul „Prin sport spre educație”, unitatea de curs Didactica educației fizice. Facilitatori: Aliona Brițchi, conf. univ., dr., Iulia Postolachi, asist. univ. și grupele academice PP31Z și PE31Z. Studenții au demonstrat sîrguință perseverență, organizare și…

Citește mai mult

Marea aniversare a Zilelor  Sănătății la USARB

Marea aniversare a Zilelor  Sănătății la USARB Sănătatea nu este rodul întâmplării! Ea depinde de respectarea regulilor care o condiționează! Psihologii sunt unii din cei care au menirea să educe și să motiveze oamenii, indiferent de vârstă, ca să adopte un stil de viață sănătos. Anual, în data de 7 aprilie, în Republica Moldova este…

Citește mai mult

Prevenirea torturii: provocări și perspective

,,Prevenirea torturii: provocări și perspective” Masteranzii grupelor academice PJ11M (psihologie judiciară) și CP11M (Consiliere psihologică în instituții și organizații), din cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți au participat la seminarul de instruire ,,Prevenirea torturii: provocări și perspective”. Activitatea a fost realizată de către Direcția prevenirii torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului în parteneriat…

Citește mai mult

Seminarul științific

Seminarul științific Seminarul științific cu genericul ”Investigația experimental a particularităților comunicării în relația cadru didactic-student” Autorul a scos în evidență modalitatea de a realiza un studiu experimental a particularităților de comunicare a cadrului didactic, menționînd, că acesta trebuie să pornească de la ideea că relația de comunicare didactică are doi parteneri profesorul și educabilul, fiind…

Citește mai mult

Psihologii în lupta pentru prevenirea consumului de droguri

Psihologii în lupta pentru prevenirea consumului de droguri În data de 11 martie 2019, studenții grupei academice PS31Z, specialitatea psihologie, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, au vizitat Inspectoratul de Poliție Bălți (activitate realizată în cadrul cursului universitar ,,Asistența psihologică a persoanelor dependente”, titular de curs – Vasile Garbuz). În cadrul…

Citește mai mult