AVIZ

Dragi absolvenţi  de la ciclul I Licenţă, candidaţi la studii superioare de master,

Vă aducem la cunoştinţă că, în cazul dacă preconizaţi înscrierea la ciclul II, studii superioare de master, la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I urmează să acumulaţi credite de studii transferabile ECTS suplimentare la unitățile de curs fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii, pentru care optaţi (incluse în Planul de învățământ al programului respectiv de master), ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar și constituie o precondiție obligatorie pentru înmatricularea la programul respectiv.

În acest scop, e nevoie să depuneţi o cerere pe numele Rectorului USARB la decanatul Facultății responsabile de coordonarea programului respectiv de studii superioare de master, la care să anexaţi Extrasul din foaia matricolă (pentru studenţi) şi copia diplomei de studii superioare de licenţă şi a suplimentului la diplomă (pentru absolvenţii din alte promoţii).

Perioada de depunere a cererii:  5 martie – 18 martie 2024

Acte necesare:

1.Cererea (Model)

https://drive.google.com/file/d/1u8BX3uCkfa2kIER-EfhJe_YVmKLJlCkn/view?fbclid=IwAR3eouYr2io5VqwqKExf-7WHArp3UJjt8r-1qKaXLViaGlJK4YJrWSdiSNk

2a. Extrasul din foaia matricolă (pentru studenţi)

2b. Copia diplomei de studii superioare de licenţă şi a suplimentului la diplomă (pentru absolvenţii din alte promoţii).

Consultaţi oferta educaţională a Facultăţilor:  

  • Facultatea de Litere:

https://usarb.md/facultatea-de-litere-master/

  • Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului:

https://usarb.md/oferta-educationala-srem/

  • Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte:

https://usarb.md/oferta-academica-sepa/

  • Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale:

https://usarb.md/planuri-de-invatamant-2021/

Perioada de acumulare a minimumului curricular: 04.03.2024 – 31.05.2024

Pentru informaţii suplimentare, apelaţi:

  • Facultatea de Litere – 023152389
  • Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului – 023152469
  • Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte – 023152357
  • Facultatea de Drept și Științe Sociale – 023152330
Distribuie acest articol