Seminar: Implicarea studenților în consolidarea culturii calității universitare cu suportul proiectului QFORTE

 În data de 18 decembrie 2023, studenții de la Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au participat la seminarul Implicarea studenților în consolidarea culturii calității universitare. Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului  „Sporirea asigurării calității sistemului de învățământ superior din Republica Moldova” (QFORTE), număr de referință: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, programul ERASMUS+   Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților in domeniul învățământului superior.

În debutul activității dna Lidia PĂDUREAC, prim-prorector pentru activitatea didactică și președinte al Consiliului Calității USARB, a menționat necesitatea implicării studenților în promovarea culturii calității și în consolidarea colaborării studenților cu structurile de asigurare a calității din USARB. S-a menționat că reprezentatul studenților în Consiliului Calității este Stas Cebotari, care este student la Facultatea de Drept și Științe Sociale (grupa AP21Z).

În cadrul dialogului au fost discutate subiecte din Strategia privind asigurarea calității în cadrul USARB pentru perioada 2022-2024 , menționându-se faptul că obiectivul strategic 5.1 Dezvoltarea culturii calității prevede antrenarea activă a studenților în procesele de asigurare a calității prin acțiuni organizate în colaborare cu alte subdiviziuni universitare. Studenții au adresat o serie de întrebări referitoare la implicarea lor în actul de decizie la diverse niveluri universitare. Un subiect aparte a reflectat consecințele acreditării instituționale internaționale a USARB de către Agenția Române de Asigurare a Calității (ARACIS) cu suportul proiectului QFORTE (decizia luată în ședința Consiliului ARACIS din data de 13.07.2023). Studenții au declarat că sunt și mai motivați să promoveze o cultură instituțională prin atitudine mai responsabilă și participativă spre binele comunității USARB.

La seminar au participat studenți, reprezentanți ai autoguvernanței studențești de la Facultatea de Drept și Științe Sociale.

     

Distribuie acest articol