Dragi absolvenţi  de la ciclul I Licenţă, candidaţi la studii superioare de master

AVIZ Dragi absolvenţi  de la ciclul I Licenţă, candidaţi la studii superioare de master, Vă aducem la cunoştinţă că, în cazul dacă preconizaţi înscrierea la ciclul II, studii superioare de master, la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I urmează să acumulaţi credite de studii transferabile ECTS suplimentare…

Citește mai mult

Rezultatele Concursului de rezolvare a problemelor de matematică în memoria proeminentului matematicianului Valentin Belousov

Rezultatele Concursului de rezolvare a problemelor de matematică în memoria proeminentului matematicianului Valentin Belousov În data de 6 mai 2023 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi s-a desfăşurat Concursul de rezolvare a problemelor de matematică în memoria proeminentului matematician Valentin Belousov, organizat pentru elevii claselor liceale X, XI şi XII. La concurs au…

Citește mai mult

Felicitări dnei Marinei Ilușca cu ocazia susținerii tezei de doctor

In data de 19 aprilie 2023 a avut loc susținerea publica a tezei de doctor la sp. 411.01 – Agrotehnică din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Departamentul Agronomie și Mediu. Teza de doctor „ Evaluarea fertilității solurilor în Republica Moldova (cu folosirea analizei spectrale) ” a fost susținută de ILUȘCA Marina – absolventa Universităţii de…

Citește mai mult

Domnul doctor habilitat profesor  cercetător Boris BOINCEAN a fost ales membru corespondent al AȘM!

Domnul doctor habilitat profesor  cercetător Boris BOINCEAN a fost ales membru corespondent al AȘM! La 10 martie 2023, Adunarea Generală a AȘM, a consolidate potențialul intelectual și al prestigiului Academiei de Științe a Moldovei prin alegerea noilor 19 membri corespondenți și noilor 4 membri de onoare ai AȘM. Cu acest prilej, renumitul savant Boris BOINCEAN…

Citește mai mult

Studenții Facultății Științe reale, Economice și ale Mediului au participat la un atelier la care au descoperit produsele bancare cele mai atractive din categoria depozitelor bancare

Studenții Facultății Științe reale, Economice și ale Mediului au participat la un atelier la care au descoperit produsele bancare cele mai atractive din categoria depozitelor bancare În data de 7 februarie 2023, studenții anului II de la specialitățile „Contabilitate”, „Finanțe și Bănci” și „Business și Administrare” au participat activ la prelegerea cu tema „Resursele atrase…

Citește mai mult

seminar cu genericul „Efectele schimbărilor climatice în Moldova și Europa prin prisma agriculturii ecologice”

La data de 25 ianuarie 2023 studenții catedrei de științe ale naturii și agroecologie au participat la promovarea unui seminar cu genericul „Efectele schimbărilor climatice în Moldova și Europa prin prisma agriculturii ecologice”, organizat de către Asociația Obștească Educație pentru Dezvoltare (AED). În cadrul seminarului au evoluat experți din domeniu cu următoarele comunicări: Fertilitatea solului…

Citește mai mult

ZIUA ECONOMISTULUI

În data de 29 septembrie 2022 în cadrul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului a fost serbată ZIUA ECONOMISTULUI. Cu acest prilej, Catedra de științe economice în colaborare cu Clubul tinerilor economiști au organizat diverse activități interesante. Studenții grupelor academice de la specialitățile Contabilitate, Finanțe și Bănci, Business și Administrare, ciclul I, licență,…

Citește mai mult

Premiere la Concursului internațional “Agrarian Sciences and Food” a masterandei USARB

Premiere la Concursul internațional “Agrarian Sciences and Food” a masterandei USARB Masteranda Luca Diana, din grupa EA11M, programul de studii Ecologia aplicată, a fost desemnată printre câștigătorii  Concursului internațional de creație profesională studențească “Agrarian Sciences and Food”  desfășurat la Universitatea Națională Agrară din Nicolaev, Ucraina. Rezultatele concursului au fost prezentate în data de 20 mai…

Citește mai mult

Prima promoție a programului de studii Tehnologia produselor alimentare

Prima promoție a programului de studii Tehnologia produselor alimentare Deschiderea unei specialități într-o instituție de învățământ totdeauna reprezintă un sentiment de mândrie dar și măreție al acesteia. Rămâne în umbră munca imensă depusă pentru întocmirea unui plan de învățământ performant, selectarea cadrelor didactice care ar urma să realizeze acest plan, căutarea noilor agenți economici în…

Citește mai mult