Consultații privind actualizarea planurilor

În data de 19 martie 2024 s-a desfășurat ședința extinsă a Catedrei de ştiinţe ale naturii şi agroecologie în cadrul căreia au avut locconsultări publice privind actualizarea/modificarea planurilor de învățământ ale programelor de studii administrate de catedră.

La această ședință au participat reprezentanți ai studenților, absolvenților și angajatorilor, care au exprimat opinii și sugestii cu privire la structura și conținutul planurilor de învățământ. În procesul discuțiilor s-a constatat că structura planurilor favorizează consolidarea colaborării academice cu sectorul educațional preuniversitar, public, economic și industrial. Totodată conținutul planurilor prevede atât discipline de cunoaștere avansată în cadrul domeniului, cât și module de pregătire a aptitudinilor de cercetare științifică, necesare unei inserții rapide a absolventului în piața muncii. Participanții ședinței au parvenit și cu unele recomandări precum adăugireacursurilor dedicate dezvoltării competențelor necesare pentru aplicare la proiecte și pentru îmbunătățirea dicției în vederea consolidării calităților de comunicare pozitivă.

Distribuie acest articol