În data de 2 martie a.c., Institutul de Istorie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălţi au organizat Conferința Științifică CENTENARUL VOTĂRII UNIRII DE CĂTRE ZEMSTVA JUDEȚULUI BĂLȚI.

Partea festivă a evenimentului a avut loc în incinta clădirii Serviciului Stării Civile unde la data de 3 martie 1918 zemstva (organ local al puterii administrative) județului Bălți, prima din Basarabia a votat Unirea cu România. La Conferință au participat academicieni, savanți, cercetători, istorici de pe ambele maluri ale Prutului.

Ședința a dost deschisă prin discursurile de salut: con. univ. dr. Igor COJOCARU, prorectorul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Academician Mihai CIMPOI, Academia de Științe a Moldovei; Prof.univ., dr. Mihai BĂRBULESCU, membru corespondent al Academiei Române; conf. univ. dr. hab. Gheorghe E. COJOCARU, directorul Institutului de Istorie; Cristina SOCHIRCA, şefa Serviciului Stării Civile Bălţi. Au urmat comunicările prezentate de: prof.univ., dr. Mihai BĂRBULESCU, Roma, 1899: cununa românilor de la Columna lui Traian; Prof. univ. dr. Alexandru GHIȘA, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Primul război mondial și căderea marilor imperii. De la statul imperial la statul național; conf. univ. dr. hab. Gheorghe COJOCARU, Unele considerații pe marginea hotărârii Zemstvei județului Bălți din 3 martie 1918; Ludmila DOBROGEANU, directoarea Muzeului de Istorie şi Etnografie din Bălţi, Costache Leancă – premergătorul bălţean al Unirii.

Lucrările conferinței au continuat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți prin comunicările prezentate de: conf. univ. dr. hab. Nicolae ENCIU, Institutul de Istorie, În componența României Întregite. Renașterea spirituală a Basarabiei interbelice; Cerc. șt. dr. Ion NEGREI, Activitatea lui Ioan Pelivan la Bălți; Olga CONIUC, elevă cl. XII, Liceul Republican „Mihai Eminescu” din Bălți, Ioan Gh. Pelivan – Înaintașul Marii Uniri; Prof. univ. dr. hab. Vasile BAHNARU, Actualitatea Unirii; Cerc. șt. Tudor-Eugen SCLIFOS, Institutul de Istorie, Franța și Unirea Basarabiei;Mariana MIHALEVSCHI, muzeograf, Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi, Reflecţii asupra evenimentului Unirii în Bălţiul interbelic; Conf.univ., dr. Lidia PĂDUREAC, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Deputați bălțeni în Sfatul Țării supuși terorii comuniste.

În cadrul Conferinței au avut loc și două prezentări de carte cu participarea autorilor:

  • Mihai BĂRBULESCU, BĂLȚI 1818-1944, Editura Academiei Române, București, 2017;
  • Nicolae ENCIU, 1918 PE RUINELE IMPERIULUI SPULBERAT DE ISTORIE. BASARABIA ÎN PRAGUL MODERNITĂȚII, Editura Arc, 2018.

Evenimentul a fost moderat de: Gheorghe E. COJOCARU, directorul Institutului de Istorie și Lidia PĂDUREAC, șefa Catedrei de științe socio-umane și asistență socială a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Participanții la Conferință au propus instalarea unei plăci comemorative pe clădirea fostei Zemstve a județului Bălți pentru a păstra vie memoria înaintașilor neamului.

Distribuie acest articol