Internaționalizarea programului de studiu

În data de 24-25 martie 2018, studentele anului II la specialitatea Psihologie, a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Taisia Dascal și Sabina Coșcodan, au participat la cursul de formare profesională continuă „Evaluarea personalității individuale – de la normalitate la patologie”, curs organizat de Agenția regională de Consultanță în Managementul Resurselor Umane, la Iași. Cursul a fost ținut de dnul Ticu Constantin, profesor universitar, doctor în cadrul  Departamentului  de Psihologie a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
Studentele mărturisesc că în cele două zile de curs și-au consolidat cunoștințele  cu referință la conceptele de normalitate și patologie,  au însușit cum pot fi evaluate persoanele cu trăsături accentuate de personalitate, dar și cu tulburări psihice. Studentele afirma ca acum sunt capabile sa faca o certa distincție între cazurile în care poate fi atestată prezența unei trăsături accentuate de personalitate, cazurile în care este vorba de o trăsătură ce corespunde normei psihologice și cele când se conturează o tulburare psihică.  Acest curs a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării profesionale.

Clic poze

Distribuie acest articol