Vizită de studiu la Buckinghamshire New University din Marea Britanie încadrulproiectului ELEVATE

Reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Consiliului Rectorilor și managerii mai multor universități din Republica Moldova, membre ale consorțiului EANET, au realizat în perioada 1-5 iulie 2018 vizita de studiu la Buckinghamshire New University(BUCKS) din Marea Britanie. Evenimentul face parte din cadrul activităților de implementare ale proiectului ELEVATE – Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova, reference number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus plus – Capacity Building in Higher Education. (beneficiar de grant – Academia de Studii Economice din Moldova).

Delegația din Republica Moldova, constituită din rectori, vice rectori, manageri ai IÎS, în parteneriat cu alți membrii ai Consorțiului ELEVATE, au participat în activități diverse, menite să asigure consolidarea politicilor de internaționalizare a universităților din Moldova și buna desfășurare a proiectului. Prezentările și sesiunile interactive s-au axat pe analiza bunelor practici cu privire la:

  • prezentareaunversității-gazdă;
  • specificul proceselor de internaționalizare la Buckinghamshire New University;
  • prezentarea parteneriatelor internaționale;
  • internaționalizareacercetării în Marea Britanie;
  • analiza strategiilor de internaționalizare dezvoltate cu suportul proiectului ELEVATE ș.a.

Reprezentanții delegației din Republica Moldova, în parteneriat cu alți membrii ai Consorțiului ELEVATE,au participat în două ateliere de formare, menite să asigure consolidarea politicilor de internaționalizare a universităților din Moldova și buna desfășurare a proiectului:

  • Atelierul 1: Managementul proiectului ELEVATE (conținutul raportului interimar, specificul raportului financiar și tehnic al proiectului ELEVATE);
  • Atelierul 2: Controlul calității și disiminarea proiectului ELEVATE (analiza rapoartelor de control ale calității, managementul extern al calității, prezentarea rapoartelor de diseminare). 

Suplimentar, s-a organizat o vizită de documentare la Universitatea Oxford.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către doamna Rector Natalia GAȘIȚOIconf. univ., dr. și doamna Valentina PRIŢCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii Internationale, coordonator instituțional al proiectului ELEVATE, conf. univ., dr.

Pentru mai multe detalii despre proiectul ELEVATE accesați link-ul paginii oficiale a proiectului https://elevate-project.md/ și pagina USARB a proiectului ELEVATE https://www.usarb.md/elevate/

Pozele pot fi vizualizate aici

Distribuie acest articol