Finalizarea cursurilor de formare profesională continuă pentru primul grup de cadre  didactice USARB în cadrul proiectului TEACH ME

Circa 100 de cadre didacice din USARB au manifestat interes față de cursurile de formare profesională continuă a cadrelor  didactice universitare, elaborate în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-Network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) și autorizate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova:

  1. ,,Strategii de învățare eficientă” – 5 ECTS;
  2. ,,Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC-5 ECTS”.

Primele 30 de cadre didactice USARB au finalizat procesul de formare profesională continuă, explorând mai multe subiecte relevante pentru învățământul universitar:

  • design-ul scenariului unui curs electronic; relația dintre predare, învățare, rezultatele învățării; problematica competențelor etc (Valeriu CABAC, profesor universitar, dr. conf);
  • tehnologii de căutare a informației pe internet, social bookmarking-ul, beneficiile marcării sociale, căutarea și partajarea marcajelor, gestiunea contului, etica și siguranța online, conduită în spaţiul virtual, norme de comportament specifice – pentru e-mail, forum, reţele sociale, bloguri etc (Corina NEGARA, dr., conf. univ.);
  • elemente din teoria clasică a testării; utilizarea TIC la evaluare; crearea și utilizarea itemilor și testelor în cadrul LMS Moodle (Eugeniu CABAC, , conf. univ.);
  • tipologia stilurilor de învăţare; stiluri preferenţiale de învăţare – activităţi de învăţare: interconexiuni; criterii de selectare a stilului preferințial de învăţare de către studenţi etc (Lora CIOBANU, dr., conf. univ.);
  • învățarea bazată pe probleme – cale de acces la competențele secolului; predarea și învățarea în secolul 21: provocări pentru schimbarea paradigmei învățării; elemente importante ale PBL: relevanţa, provocarea, motivaţia, interdisciplinaritatea, autenticitatea, colaborarea; realizarea de proiecte și abordările PBL: cum facem diferența?; componentele PBL: centrarea pe studenți, colaborare, ajustare la lumea reală și varietatea de public, rezolvarea problemelor creative; trecerea în revista a modului in care PBL este diferit de genul de instruire cu care cei mai mulți dintre noi sunt obișnuiți etc (Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ.);
  • specificul învățării vizuale, descrierea stilului vizual de învățare, tehnologiile de învățare vizuală; recomandări pentru realizarea eficientă a învățării vizuale; cerințele metodice în aplicarea instrumentelor de vizualizare a informației, construirea organizatorilor grafici utilizând resursele ICT, elaborarea demersurilor didactice utilizând tehnologiile de învățare vizuală etc (Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ.);
  • semnificația învățării reflexive, importanța metacogniției în procesul didactic; particularitățile specifice ale învățării reflexive; sugestiile metodice cu privire la stimularea învățării reflexive; elaborarea mijloacelor didactice specifice metodelor de învățare reflexivă; tehnologii de învățare reflexivă; elaborarea criteriilor de evaluare a produselor activității învățării reflexive etc (Veronica RUSOV, lect. univ.);

Mai multe detalii despre proiectul Teach Me găsiți la link-urile:

https://teachme.ust.md/

https://sites.google.com/site/usarbteachme/despre-proiect

Facebook – Teach Me 

Pozele de la eveniment pot fi accesate aici

Distribuie acest articol