Conferința finală a proiectului LNSS

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a găzduit în data de 4 octombrie 2018 conferința finală a proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă şi reformarea bibliotecilor”, din cadrul programului Erasmus +, AC 2, consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, implementat în perioada 2015 – 2018 (Library Network Support Services-LNSS: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus through library staff development and reforming library services, 561633-EPP-1-2015-1-AM-EPPKA2-CBHE-JP).

Rectorul Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, conf. univ., dr., Natalia GAȘIȚOI a rostit un mesaj de bun venit și a pus în evidență semnificația parteneriatelor internaționale pentru sporirea calității proceselor universitare. Rectorul USARB a punctat traiectoria de evoluție a universității, axându-se pe corelația dintre tradiție și inovație, a remarcat rolul Bibliotecii științifice USARB în susținerea educației, cercetării și dezvoltării personalului academic și al studenților.

Valentina PRIȚCAN, Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a salutat participanții la conferința finală a proiectului LNSS, menționând că cei peste 50 de participanți, reprezentanți ai universităților din Armenia, Germania, România, Grecia, Irlanda, Belarus, Georgia, Moldova, se regăsesc și în alte consorții de implementare a proiectelor Erasmus +, cu participare USARB (mai multe detalii despre universitățile, partenere de proeict, găsiți la https://lnss-projects.eu/amb/partners/). Valentina PRIȚCAN a listat beneficiile proiectului LNSS pentru comunitatea USARB și a apreciat înalt implicarea echipei BȘ USARB în implemntarea proiectului, menționând rolul considerabil a doamnei coordinator de proiect Tereza KHECHOYAN.

Tereza KHECHOYAN a mulțumit rectoratului USARB și doamnei Elena HARCONIŢA, Director BŞ USARB, coordonator instituţional LNSS, pentru angajament și atitudine responsabilă în implementarea proiectului.

Prima sesiune a Conferinței finale a proiectului LNSS a sumarizat mai multe subiecte, inclusiv:

  • ,,Reaționamente IME în LNSS: Armenia, Belarus și Moldova”, Gerard CULLEN, TPG, Germania;
  • ,,LNSS: schimb de bune practici. Participarea ITL, Irlanda”, Jerald CAVANAGH și Padraig KIRBY, Institutul de Tehnologie din Limerick, Irlanda;
  • ,,Studiul LNSS în Armenia, Belarus și Moldova: metodologie și rezultate la sfârșit de proiect”, Angela REPANOVICI, Universitatea Transilvania din Brașov, România;
  • ,,Rezumatul feedback-ului evaluării studenților de la instruirea pilot: metodologie și rezultate” – Manolis KOUKOURAKIS, Universitatea din Creta, Grecia.

Sesiunea a doua s-a focusat pe analiza rezultatelor mai multor pachete de lucru, inclusiv:

  • ,,Proiectul LNSS și dezvoltarea rețelei de depozite de acces deschis din Belarus”, Vladimir KULAZHANKA, Universitatea de Stat din Belarus, Belarus;
  • ,,Acces liber în Armenia”, Anna CHULYAN, Universitatea de Stat de Limbi și Științe Sociale din Ierevan, Armenia;
  • ,,Servicii inovatoare dezvoltate în cadrul Proiectului LNSS”, Elena HARCONIȚA, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți, Moldova;

Participanții la eveniment au vizitat:

  • Târgul Proiectelor Erasmus+, implementate cu participare USARB

 https://media.usarb.md/2018/09/26/targul-proiectelor-erasmus/

Evenimentul a inclus, de asemenea, un program social.

Proiectul a fost coordonat de Academia de Administrație Publică din Erevan, Armenia (PAARA)- https://paara.am/en/

Mai multe detalii despre proiectul LNSS găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://lnss-projects.eu/amb/

și pagina BȘ USARB https://libruniv.usarb.md/index.php/ro/despre-noi/79-proiecte/153-proiect-lnss

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.

Distribuie acest articol