Prezentarea  OOS la Facultatea de Litere

Studenții Facultății de Litere au avut în data de 8 aprilie 2019 o întrevedere cu reprezentanții Oficiului Ombudsmanului Studenţesc (în continuare – OOS) din cadrul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi lansat cu suportul proiectului HRLAW-European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova No. 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090) din cadrul programului Erasmus +.

Cătălin Lupașcu, student al FDȘS, Ombudsmanul studenílor USARB, a menționat că misiunea OOS constă în realizarea unui complex de activități de promovare și garantare al respectării drepturilor omului în USARB, axate pe oferirea consultanţei  independente şi imparţiale, precum şi pe soluţionarea petițiilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor membrilor comunității academice studențești al USARB, în conformitate cu cadrul normativ național și intern.

OOS își desfășoară activitatea în conformitate cu Carta Universitară a Instituției Publice Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, înregistrată de Ministerul Justiției în data de 11.08.2015 şi altor acte normative în vigoare.

OOS reprezintă o abordare practică a noii generații de specialiști în domeniul dreptului din USARB pentru a obține o mai bună înțelegere și garantare a respectării drepturilor omului în Moldova cu suportul proiectului European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova(HRLAW), număr de referință 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP din cadrul programului european ERASMUS+.

La eveniment au participat și Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului, și Ion DĂNOI, dr., conf. univ.,  Catedra de Drept, Facultatea de Drept și Științe sociale,  care au menționat că în desfăşurarea activităţii sale OOS colaborează cu factori de decizie din cadrul USARB, subdiviziunile USARB și autoguvernanța studențească, având acces la sursele relevante de informaţii ale USARB. OOS este o structură în dezvoltare, ghidată de echipa de implementare a proiectului HRLAW, Consiliul FDȘS, Catedra de drept.

OOS este o entitate structurală a USARB, activitatea căruia este coordonată de directorul proiectului HRLAW și Consiliul FDȘS, cu sediul pe adresa: MD 3100, USARB, str. Puskin, 38, corp 5, cab. 556.

Proiectul Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW) No.573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP (2016-3090) este finanțat de programului european ERASMUS + , în urma concursului organizat de EACEA, selecția 2016. Proiectul a fost conceput de un grup de inițiativă din mai multe universități din UE și parteneriatul estic.

Liderul de proiect este Universitatea de Tehnologii din Tallin, Estonia – https://www.ttu.ee/en/

Mai multe detalii despre proiectul HRLAW găsiți pe pagina oficială a proiectului  https://hrlaw.eu.org/  și pagina HRLAW USARB https://usarb.md/hrlaw/

Detalii despre OOS –https://usarb.md/oficiul-ombudsmanului-studentesc-oos/

Pozele pot fi accesate aici        

Distribuie acest articol