Universitatea A Coruña din Spania a găzduit cea de-a IV-a ediție a Săptămânii internaționale de training

Personalul administrativ a mai multor universități din Italia, România, Slovenia, Turcia, Armenia, Republica Cehă, Slovacia, Moldova, Lituania, Polonia, Tunisia, Spania au participat la cea de-a IV-a ediție a Săptămânii internaționale de training, dedicată internaționalizării IÎS, organizată și găzduită în perioada 06-11 mai 2019 de Universitatea A Coruña, comunitatea autonomă Galicia, Spania.

La ceremonia de deschidere a evenimentului au participat:

 • Julio ABALDE, rectorul Universității A Coruña;
 • Pilar GARCÍA DE LA TORRE, prorector pentru internaționalizare și cooperare;
 • Carlos AYMERICH, secretarul general al Universității A Coruña;
 • Salvador NAYA, prorector pentru Știință, Cercetare și Transfer.

Cea de-a IV-a ediție a Săptămânii internaționale de training, susținută de programul Erasmus+, a avut drept scop schimbul de experiență între personalul implicat în managementul, administrarea și organizarea mobilităților internaționale academice/creditate, prezentarea celor mai relvante exemple de bune practici și sensibilizarea universităților din străinătate în materie de generare de mobilitățil internaționale ulterioare.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la cea de-a IV-a ediție a Săptămânii internaționale de training, organizată de Universitatea A Coruña, de:

 • Valentina PRIȚCAN, , conf. univ., Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale;
 • Svetlana MELNIC, metodist, Departamentul de Relații Internaționale;
 • Cristina GHINDA, metodist, Departamentul de Relații Internaționale.

În cadrul Atelierului de lucru ,,Internaționalizarea nu este doar mobilitate: prin ce universitățile pot fi ,,internaționale”?, reprezentantele USARB au prezentat subiectul ,,Depășirea stereotipurilor privind internaționalizarea instituțiilor de învățământ superior din Parteneriatul Estic: experiența USARB”. Subiectul a facilitat prezentarea profilului distinct al USARB, a strategiei de internaționalizare a USARB, a bunelor practici de susținere  a internaționalizării în USARB. Au fost prezentate, de asemenea, proiectele din programul Erasmus+, AC1, ICM, proiectele din programul Erasmus+, AC2, KBHE, proiectele de susținere a internaționalizării, finanțate de Institutul Suedez etc.

Un loc aparte a revenit prezentării proiectului ELEVATE – Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova, Reference, number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus+, KBHE.

Obiectivele generale ale mobilității:

 • preluarea celor mai bune practici de la Departamentul Relații Internaționale al Universității din A Coruña, privind activitățile și procedurile internaționale desfășurate de această universitate, împreună cu cele mai importante modalități de promovare a activităților internaționale de cooperare interuniversitară în cadrul acordurilor bilaterale și multilaterale;
 • schimb de experiență între managerii de RI, ofițerii de relații internaționale și personalul universitar al universităților participante la eveniment;
 • împărtășirea celor mai bune practici internaționale deținute de universități.

Valoarea adăugată a mobilității:

Participarea la cea de-a IV-a ediție a Săptămânii internaționale de training, susținută de programul Erasmus+, a avut impact direct și imediat prin trensferul celor mai bune experiențe de la universitățile europene, în general, și de la Universitatea A Coruña,  cunoscută pentru tradițiile și practicile internaționale foarte bune, în particular. Impactul individual al mobilității internaționale se regăsește în competențele profesionale și de management consolidate și dezvoltate.

Evenimentul a creat premise pentru aprofundarea parteneriatului între USARB și Universitatea A Coruña, dar și între Universitatea A Coruña și alte IÎS participante la eveniment, cunoașterea rețelelor și asociațiilor universitare europene.

Activități realizate în cadrul mobilității internaționale:

 • participarea la cea de-a IV-a ediție a Săptămânii internaționale de training și atelierele dedicate tradiților Universității A Coruña privind cooperarea academică internațională și procedurile de internaționalizare;
 • observarea și învățarea modului de facilitare a procesului de obținere a burselor și de admitere a studenților străini;
 • participarea la discuții, lucrul în echipă și realizare de prezentări;
 • realizare de vizite, explorări de spații educaționale și de cercetare.

Rezultate/impact:

 • dezvoltarea competențelor de internaționalizare a personalului;
 • consolidarea competențelor de a face față problemelor și procedurilor de mobilitate întâlnite frecvent la nivelul comunicării și recunoașterii internaționale;
 • transferul și consolidarea celor mai bune practici de internaționalizare deținute de Departamentele de Relații Internaționale din universitățile participante la eveniment.
 • familiarizarea cu cele mai bune modalități de promovare a universităților, experiență de colaborare optimă pentru schimbul de studenți și personal în beneficiul aambelor instituții.

Mai mult de șapte ani USARB deține bune practici de colaborare cu Universitatea A Coruña, comunitatea autonomă Galicia, Spania, drept rezultat al participării în proiecte Erasmus Mundus, Tempus, Erasmus+.

 Pozele de la eveniment pot fi găsite aici

Distribuie acest articol