Conferinţa cu participare internatională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR EDUCAŢIONALE ŞI INFORMAŢIONALE MODERNE PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE ABSOLVENŢILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR la USARB

Pe data de 6-7 Decembrie 2019, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc a doua conferinţă cu participare internaţională UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR EDUCAŢIONALE ŞI INFORMAŢIONALE MODERNE PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE ABSOLVENŢILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR, organizată de echipa proiectului instituţional de cercetări aplicative 15.417.06.27A Dirijarea formării competenţelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă (PROFADAPT). Participanţii conferinţei, atât cei prezenţi în sală, cât şi cei conectaţi în regim on-line la activităţile conferinţei, au fost salutaţi de Dna Rector a USARB, conf.univ., dr. Natalia GAŞIŢOI şi Dna Prorector pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internationale, conf.  univ., dr. Valentina PRIŢCAN. În cadrul şedinţei plenare a avut loc lansarea monografiei Organizarea instruirii profesionale adaptive în instituţiile de învăţământ superior, elaborată în cadrul proiectului. Comunicările plenare ale invitaţilor: a Dlui Academician Mitrofan CIOBANU (UST) şi a Dnei dr., conf.univ., Ecaterina ŢĂRNĂ (UPSC) au surprins prin momente interesante şi interactivitate. Activităţile în secţii au demonstrat motivarea participanţilor pentru realizarea unui învăţământ de calitate în instituţiile de învâţământ superior, indiferent de ţara de origine a lor: Republica Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina, Belarusi, România.

Distribuie acest articol