O nouă mobilitate academică internațională la Universitatea Turiba din Riga, Letonia

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a dezvoltat un parteneriat eficient cu Universitatea Turiba din Riga, Letonia, inițiat în cadrul programului Erasmus Mundus și continuat în cadrului programului Erasmus+. Grație finanțării obținute în rezultatul concursului enunțat de programul Erasmus+ s-a semnat un contract bilateral, care facilitează mobilitatra studenților, personalului administrativ și academic din USARB spre Universitatea Turiba și viceversa.

În acest an (perioada 10.02.2020 – 16.02.2020) Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la Universitatea Turiba de către dna Victoria MASCALIUC, lect.univ., dr., la Catedra de filologie engleză și germană, Facultatea de Litere. Doamna  Victoria MASCALIUC a beneficiat de mobilitate academică internațională ERASMUS + (predare), care a avut un dublu obiectiv:

  • împărtășirea experienței de predare prin abordare acțională;
  • împrumutarea celor mai bune practici în predarea limbii engleze ca limbă străină.

Mobilitatea academică internațională ERASMUS+ (predare), coordonată de Catedra de limbi străine a Universității Turiba, a inclus opt ore de contact direct, axat pe discurs public și abordare acțională. Cinci grupe de studenți autohtoni și internaționali au ținut discursuri pentru diferite ocazii în public.

Distribuie acest articol