ZIUA UȘILOR DESCHISE LA UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

În data de 9 iulie 2020, Universitatea de Stat, „Alecu Russo” din Bălţi și-a deschis larg ușile pentru cei care doresc să îmbrățișeze cele mai nobile profesii, invitând toți  absolvenții de licee și colegii, precum și toți doritorii pentru a-i familiariza cu oferta educațională și condițiile de admitere 2020 la USARB.

A fost o întâlnire în format on-line cu administrația Universității: Prim-prorectorul pentru activitatea didactică conf. univ., dr. Lidia Pădureac. Prorectorul pentru activitatea științifică și relații internaționale conf. univ., dr. Valentina Prițcan, decanul Facultății de Litere Lilia Trinca, decanul Facultății  de Științe Reale, Economice și ale Mediului conf. univ., dr. Ina Ciobanu, decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihoologie și Arte conf. univ., dr. Lora Ciobanu, decanul Facultății de Drept și Științe Sociale conf. univ., dr. Vitalie Rusu,  secretarul Comisiei de admitere conf. univ., dr. Vladimir Brajuc ș.a. Întâlnirea a avut și o rundă de întrebări și răspunsuri, în care candidații au putut adresa pe chat, forum, sau la microfon întrebările care îi preocupă, legate de condițiile de admitere, ofertele educaționale, posibilitatea de a pleca în mobilitate academică, concursul locurilor bugetare, viața studențească la USARB, campusul universitar, taxele de studii ș.a.

Cei prin care se cuantifică performanța unei instituții sunt absolvenții ei,  personalitățile importante care îi duc faima – așa-numiții Ambasadorii ai USARB. În calitate de ambasador al Facultății de Litere, a fost invitată doamna Tatiana Dubițkaia, viceprimar al mun. Bălți, care cu multă recunoștință a ținut să menționeze aportul profesorilor de la Catedrele de Limbă și literatură românâ și Limbă și literatură rusă la formarea domniei sale, întrucât i-au  cultivat dragostea față de valorile literaturii naționale și universale, deschizând posibilitatea de a găsi răspunsuri la întrebările atât de frecvente în perioada adolescenței și tinereții în modelele clasice.  De asemenea, au luat cuvântul domnul Iurie Beșliu – director BC Moldindconbank S.A., Sucursala Bălți, care este absolventul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului; doamna Emilia Cucuruzac, directorul Instituţiei Publice de Educaţie Timpurie Incluzivă ,,Guguţă” din or. Ungheni – ambasadorul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte; domnii  Sergiu Vatrici, comisar de Sîngerei și Ruslan Chicimaniuc, șef al secției coordonsre operațională a Inspectoratului de poliție Bălți, comisar principal – ambasadorii  Facultății de Drept și Științe Sociale.

Dragi candidați, sperăm din suflet ca această întâlnire să vă fi fost utilă. Nu ezitați să dechideți pagina USARB www.usarb.md, pentru a vă informa cu privire la oferta noastră educațională, cu dotările facultăților, cu performanțele cadrelor didactice. Vă dorim să aveți o studenție entuziastă, plină de ambiții și de speranțe!

         Alegeți performanța academică! Alegeți Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi!

         USARB deschide larg ușile spre succesul dvs.!


 

 

 

Distribuie acest articol