Studenții USARB au generat idei și soluții pentru industriile creative din

 Regiunea de Dezvoltare Nord

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a invitat studenții USARB să participe la primul hackathon din nordul Moldovei, eveniment la care au participat și reprezentanți ai autorităților centrale și ai Primăriei municipiului Bălți, organizat vineri, 19 februarie, în cadrul evenimentului online „Remix the City Hackathon”.

La eveniment au participat elevi și studenți de la mai multe instituții de învățământ din municipiul Bălți, între care Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Colegiul Politehnic și Colegiul Tehnic Feroviar, au discutat despre un șir de aspecte privind revitalizarea urbană și au identificat idei și soluții pentru idustriile creative din Regiunea de Dezvoltare Nord. Totodată, experți Smart City le-au prezentat studenților studii de caz, au desfășurat sesiuni de mentorat și au lucrat în echipe. Hackathonul a fost moderat de către Viorica Cerbușca, director executiv al Centrului „Artcor”.

În debutul evenimentului, Igor Malai, șeful Direcției politici de dezvoltare regională a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), a subliniat importanța subiectelor incluse în agenda hackathonului, menționând că astfel de reuniuni interactive sunt un bun prilej pentru a identifica idei și soluții.

La rândul său, Maria Prisacari, director ADR Nord, a menționat că dezvoltarea economică este o direcție prioritară în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională. În alt context, șefa ADR Nord s-a referit la revitalizarea zonelor urbane, în special a zonelor centrale ale orașelor, care reprezintă o provocare-cheie pentru coeziunea socială și competitivitate, întrucât multe zone din centrele orașelor suferă de procese de abandonare a spațiilor ca urmare a transformării industriale, schimbării obiceiurilor de consum, suburbanizării etc.

„Republica Moldova are tot potențialul pentru a-și dezvolta industriile creative. Resursele creative sunt lucruri care trebuie să devină parte-cheie din vocabularul studenților”, a notat, în cadrul hackathonului, conf. univ., dr. Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale la USARB.

La eveniment au participat și doamnele Victoria Postolachi, dr., conf. univ. și Eugenia Foca, lector univ., angajate ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, care s-au implicat și în evaluarea ideilor creative pentru industria creativă.

Soluțiile și ideile generate în cadrul hackathonului au fost prezentate în cadrul unei sesiuni. Cele mai bune echipe au fost invitate în Yep! Pre-accecelerator, ulterior având șansa să primească un grant pentru dezvoltarea ideii și participarea în cadrul a două start-up-uri din Europa.

Evenimentul online „Remix the City Hackathon” a fost organizat de ADR Nord în parteneriat cu YEP Moldova, Centrul de dezvoltare a industriilor creative „Artcor” și USARB în cadrul proiectului „Industrii Creative pentru Noile Economii Urbane în Regiunea Dunării” (CINEMA), cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020. Bugetul total al proiectului se cifrează la 3 milioane de euro, din care 100.000 de euro (cca 2,09 milioane de lei) constituie bugetul planificat pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (50 de mii de euro – prin intermediul ADR Nord și 50 de mii de euro – prin intermediul Primăriei municipiului Bălți). Proiectul CINEMA urmărește să îmbunătățească condițiile inovatoare pentru industriile creative, economiile urbane și revitalizarea urbană în regiunea Dunării, să dezvolte capacități și să încurajeze cooperarea tuturor actorilor și părților interesate. În total, 22 de parteneri din șapte țări sunt implicați în implementarea proiectului, printre care ADR Nord și Primăria municipiului Bălți.

Distribuie acest articol