În perioada 1-2 aprilie, 2021, studenții  specialităților economice  vor participa la a 4 ediție a Concursului Planurilor de Afaceri în cadrul  Proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA.

Concursul este organizat de către Academia de Studii Economice din Moldova, pentru studenții și masteranzii universităților din Republica Moldova, partenere în proiect: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.

Participanții la concurs vor fi jurizați de profesorii Universităților partenere din Uniunea Europeană: Universitatea Politehnica din București, România, Universitatea Tehnică din Kosice, Slovacia și Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse, Bulgaria.

Din partea Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, vor fi prezentate 3 planuri inovative de afaceri de către studenții specialităților economice.  

Le dorim succese și inspirație studenților USARB!

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: http://www.restart-eu.upb.ro/

Distribuie acest articol