SENATUL UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

ANUNȚĂ DESCHIDEREA CONCURSULUI ANUAL

AL LUCRĂRILOR ȘTIINŢIFICE ȘI ȘTIINȚIFICO-METODICE „PREMIILE SENATULUI” 2021,

PENTRU PUBLICAȚII-2020

Dosarele lucrărilor știinţifice și științifico-metodice vor fi perfectate conform prevederilor Regulamentului de organizare a concursului anual al Lucrărilor știinţifice și științifico-metodice „Premiile Senatului”, care poate fi accesat la link-ul:

https://usarb.md/wp-content/uploads/2018/08/Regulament_organizare_a_concursului_anual_al_lucrarilor_stiintifice_si_stiintifico-metodice.pdf    

Caracteristicile definitorii ale publicațiilor pot fi găsite în Regulamentul privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice (Proces-verbal nr.8 din 23 decembrie 2010), Anexă la Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice nr. AT – 8/1-2 din 23 decembrie 2010

http://www.cnaa.md/files/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/reg_publicatii_stiintific/regulation.pdf

Dosarele vor fi depuse la Secția Știință a USARB până în data de 30 septembrie 2021

Contacte:  Blocul administrativ, Secția Știință, tel. 0 231 52 491

Distribuie acest articol