Zilele Europei 2021! Solidaritate pentru sănătate, împreună pentru viitor mai bun!

În contextul celebrării Zilei Europei, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți organizează în perioada 9 – 25 mai 2021, activități focalizate pe mesaje de solidarizare, promovare a libertății și păcii, facilitarea înțelegerii de către tinerii studioși a modului în care Comunitatea Europeană guvernează prin unitate, prin respectarea drepturilor omului  și prin susținerea plenară a Republicii Moldova, în general, și a Universității, în particular. Contrar diferențelor de limbă, cultură, religie și tradiții, împreună devenim mai puternici și mai uniți! Activitățile vor fi organizate în conformitate cu recomandările Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și a prevederilor Hotărârii Parlamentului nr.76 din 28 aprilie 2017.

Aderarea Republicii Moldova la Procesul Bologna în mai 2005, cu ocazia Summitului de la Bergen, a facilitat încadrarea Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți în Spaţiul European al Învăţământului Superior (European Higher Education Area), bazat pe cooperare internațională şi schimb academic pentru facilitarea mobilităţii studenților, profesorilor și cercetătorilor, pregătirea tinerilor pentru carierele viitoare şi pentru calitatea de cetăţeni activi în societăţile democratice europene. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți beneficiază, prin intermediul proiectelor, de suport considerabil din partea Uniunii Europene în materie de consolidare de capacități, schimb academic, învăţare pe tot parcursul vieţii, modernizarea guvernanței universitare, introducerea inovațiilor în procesele de educație și cercetare ș.a. 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți se poate mândri cu parcursul său european. Implementarea proiectelor europene facilitează procesele de internaționalizare a instituției și racordarea la standardele europene, fortifică excelența în educație și cercetare și facilitează dezvoltarea specializărilor inteligente.

Marcând Zilele Europei, consemnăm valorile care au stat la baza formării Uniunii Europene și care, timp de mai mult de 70 de ani de la Declarația Schuman, au constituit temelia edificării unei comunități democratice în Europa.

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

dedicate Zilei Europei 2021, organizate în cadrul USARB

Data Ora Eveniment Responsabili Forma de promovare
09.05.2021 20:00 Vizionarea concertului dedicat Zilei Europei (eveniment organizat de Delegația Uniunii Europene împreună cu Ambasadele Statelor Membre ale UE) Departamentul de Relaţii Internaţionale,

Valentina Prițcan,

prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale,

conf. univ., dr.

 

 

online

 

10.05.2021-

25.05.2021

 

09:00-

17:00

Expoziţie-prezentare: Fapte și date-cheie: Republica Moldova și Uniunea Europeană Centrul de Informare al Uniunii Europene, BȘ a USARB,

Valentina Topalo, coordonator al Centrului de Informare al UE

 

online/

offline

10.05.2021-

25.05.2021

 

09:00-

17:00

Expoziţie-prezentare: Uniunea Europeană – cadrul nou al politicii europene (tratatele UE, tratatul de la Lisabona, spaţiul Schengen, uniunea economică şi monetară etc) Sala de împrumut nr. 1 a Bibliotecii Științifice a USARB Documente Ştiinţifice, beletristică

Ala Lîsii, bibliotecară

 

online/

offline

10.05.2021-

25.05.2021

 

09:00-

17:00

Expoziţie-prezentare: Diversitatea muzicii europene Sala de împrumut nr. 3 a Bibliotecii Științifice a USARB Documente Muzicale,

Elena Țurcan, bibliotecară

 

online/

offline

11.05.2021 15:00 Victorină  „Împreună suntem Europa / TogetherWeAreEUrope”

 

Centrul de Cultură Britanică,

Elena Varzari

lect. univ.

 

 

online

12.05.2021

 

14:00 -16:30 Workshop ,,Acțiunea Jean Monnet, apelul 2021” (eveniment organizat de EACEA – European Education and Culture Executive Agency și Oficiul Național Erasmus+  din Moldova pentru universitățile din toate Țările Parteneriatului Estic)  Departamentul de Relaţii Internaţionale, Valentina Prițcan,

prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale,

conf. univ., dr.

 

 

online

12.05.2021

13.05.2021

10:00 Participarea la evenimentul Ziua Europei: Programul Uniunii Europene ,,Orizont Europa” și instrumentele de finanțare (organizat de ANCD) Secția Știință,

Departamentul de Relaţii Internaţionale, Valentina Prițcan,

prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale,

conf. univ., dr.

 

 

 

online

12.05.2021 15:00 Victorină  „Împreună suntem Europa / TogetherWeAreEUrope”

 

Centrul de Cultură Britanică,

Elena Varzari

lect. univ.

 

 

online

12.05.2021 15:00 Europa în viziunea lui Lesea Ukrainka Centru de Limbă și Cultură Ucraineană,

Diana Ignatenco,

lect. univ., dr.

 

online

13.05.2021 11:00 Seminar dedicat Programului Erasmus+ 2021-2027  (eveniment organizat sub umbrela Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, precum și a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Oficiului Național Erasmus+  din Moldova) Departamentul de Relaţii Internaţionale, Valentina Prițcan,

prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale,

conf. univ., dr.

 

online

13.05.2021 15:00 Masă Rotundă „Valorile Europene/ European Values”. 

 

Elena Varzari,

lect. univ.

     

     online

13.05.2021 15:00 Workshop „Gemeinsam Europa entdecken“ Centrul de Germanistică

Elvira Guranda,

lect. univ., dr.,

Lina Cabac,

asist. univ.      

 

 

online

13.05.2021 15:00 Masă rotundă „À la découverte de l’Europe francophone” Centrul de Reușită Universitară

Lucia Bălănici,

asist. univ.,    

Iraida Costin,

asist. univ.      

 

 

online

13.05.2021 15:00 Masă rotundă „Русские писатели 19 века о Европе” Centrul Rus

Tatiana Suzanskaia,

conf. univ., dr.

 

online

17.05.2021 11:30 Oră publică: ,,Europa la începutul secolului XXI: dileme și perspective de dezvoltare” (în cadrul unității de curs Construcție europeană) Lidia Pădureac,

prim prorector  pentru activitatea didactică,

conf. univ., dr.

 

online

17.05.2021 16:00 Consolidarea capacităților instituționale cu suportul UE: prezentarea rezultatelor proiectelor ,,Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via Smart Caffes” (SMART), număr de referință: 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP și ,,Connecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia” (CONNECT), număr de referință 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP din cadrul Programului Erasmus+ Valentina Prițcan,

prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale,

conf. univ., dr.

 

 

 

 

online

18.05.2021 16:00 Consolidarea capacităților instituționale cu suportul UE: prezentarea rezultatelor proiectului  ,,Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova (MHELM), număr de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Valentina Prițcan,

prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale,

conf. univ., dr.

 

 

 

 

online

19.05.2021 10:00 Târgul Proiectelor Erasmus+,  ediția a VI-a. Prezentarea rezultatelor proiectelor Erasmus+,  implementate cu participarea USARB Valentina Prițcan,

prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale,

conf. univ., dr.

 

scuarul USARB

19.05.2021 11:30 Centrul de Informare al Uniunii Europene  din cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți: 10 ani de activitate (cu participarea înalților reprezentanți ai Delegației UE                       în Moldova, Ambasadori ai statelor membre a UE) Valentina Prițcan,

prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale,

conf. univ., dr.,

Valentina Topalo, coordonator al Centrului de Informare al UE

 

 

scuarul USARB

19.05.2021 13:00 Flash-mob. UE-Moldova: împreună mai puternici! Departamentul de Relaţii Internaţionale, Valentina Prițcan,

prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale,

conf. univ., dr.

 

scuarul USARB

20.05.2021 15:00 Centrul de Informare al Uniunii Europene  din cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți și Euro Club Bălți: activități realizate și perspective Valentina Prițcan,

prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale

Valentina Topalo, coordonator al Centrului de Informare al UE,

Veronica Gușan, Preşedintele Autoguvernanței studenţești a USARB

 

 

 

 

online

21.05.2021 15:00 La o ceașca de cafea cu aromă de Erasmus+! Servește experiența de

 internaționalizare împreună cu noi!

Valentina Prițcan,

Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale,

conf. univ., dr.

online
Distribuie acest articol