Prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectelor  SMART și CONNECT

în cadrul Zilelor Europei în USARB

În contextul celebrării Zilei Europei, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți organizează în perioada 9 – 25 mai 2021, activități focalizate pe mesaje de solidarizare, promovare a libertății și păcii, facilitarea înțelegerii de către tinerii studioși a modului în care Comunitatea Europeană guvernează prin unitate, prin respectarea drepturilor omului  și prin susținerea plenară a Republicii Moldova, în general, și a Universității, în particular.

În data de 17 mai 2021 a avut loc evenimentul ,,Consolidarea capacităților instituționale cu suportul UE: prezentarea rezultatelor proiectelor ,,Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via Smart Caffes” (SMART), număr de referință: 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP și ,,Connecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia” (CONNECT), număr de referință 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP din cadrul Programului Erasmus+”.

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale, coordonator instituțional al proiectului, a menționat că Cafenelele SMART reprezintă o rețea de sisteme de co-creare multidisciplinară. Fiind concepute ca spații de lucru deschise, cafenelele Smart sunt destinate studenților și absolvenților universitari care au idei promițătoare, dar cărora le lipsește experiența și resursele pentru a-și realiza potențialul.

Obiective generale: Sporirea gradului de inovare al companiilor și creșterea potențialului de angajare și auto-angajare al absolvenților din țările Parteneriatului estic prin încurajarea spiritului antreprenorial al studenților, crearea de start-up-uri în cadrul universităților și promovarea inovării în colaborarea dintre universități și întreprinderi.

Obiective specifice:

  • Inițierea, dotarea și conectarea unei rețele de centre de creație (Cafenelelor SMART) care va sprijini studenții și tinerii cercetătorii în generarea, dezvoltarea, lansarea și comercializarea propriilor idei inovatoare prin antreprenoriat și / sau inovare deschisă în trei țări ale Parteneriatului estic;
  • Încurajarea antreprenoriatului printre studenți și crearea start-up-urilor în mediul universitar;
  • Introducerea și implementarea inovării deschise în calitate de formă nouă de parteneriat între părțile cheie din triunghiul cunoașterii și inovării din regiune;
  • Revizuirea și adaptarea curriculumului educațional pentru a dezvolta competențele antreprenoriale și învățarea bazată pe probleme.

S-au scos în evidență rezultatele proiectului pe pachete de lucru și evenimente organizate.

Tipul proiectului: Proiect comun

Perioada de realizare a proiectului:  36 luni (15.10.2017 – 14.10.2021)

Mai multe detalii despre proiectul SMART găsiți la:  https://www.smartcaffe.eu/

Pagina proiectului SMART a USARB: https://usarb.md/despre-smart/ și pagina de facebook: facebook

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică și relații internaționale, coordonator instituțional al proiectului CONNECT a prezentat rezultatele proiectului ,,Connecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia” (CONNECT), număr de referință 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP din cadrul Programului Erasmus+”.

Obiectivul general: Consolidarea legăturii dintre universitate și industrie, bazată pe abordare antreprenorială inteligentă (personalizată), în instituțiile de învățământ superior din țările parteneriatului estic, îmbunătățirea inteligenței competitive a studenților și absolvenților (comportamente, abilități, etc.) și capacitatea lor de a crea noi locuri de muncă.

Obiective specifice:

  • OS1: Creșterea capacității de predare și învățare a universităților din Moldova, Armenia, Georgia, prin transferul celor mai bune practici ale țărilor de program în domeniul antreprenoriatului, digitalului, comunicării și educației artistice / autoexprimare (PL2)
  • OS2: Încurajarea infrastructurii de huburi co-creative care sprijină studenții ce generează, dezvoltă și comercializează propriile idei inovatoare prin antreprenoriat și/ sau inovație deschisă în cele trei țări ale parteneriatului estic (PL3)
  • OS3: Îmbunătățirea culturii antreprenoriale a studenților, abilitățile și mentalitățile viitoarelor întreprinderi, sprijinirea companiilor recent încorporate în mediul universitar (PL4 / 4.1-4.4);
  • OS4: Introducerea și implementarea de noi și inovatoare forme de interconectare a sistemelor universitate-întreprindere prin activități comune (PL4 / 4.5);
  • OS5: Îmbunătățirea implicării studenților care nu intră automat în contact cu studiile antreprenoriale, își îmbunătățesc învățarea bazată pe probleme, abilitățile antreprenoriale, comportamentele, mentalitățile prin abordarea interdisciplinară, prin revizuirea programelor și prin evenimente de diseminare (PL3 / 3.3 și PL4 / 4.4, PL5)

Au fost prezentați partenerii proiectului CONNECT și activitățile realizate. Proiectul CONNECT este implementat cu suportul Uniunii Europene prin intermediul programului Erasmus+.

Distribuie acest articol