Prima vizită de studiu la CEENQA în cadrul proiectului QFORTE

În perioada 11-15 iunie, în cadrul proiectului QFORTE, reprezentanții USARB, doamna Rector Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ și Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, dr., conf. univ, coordonator instituțional al proiectului QFORTE, membre a Grupului de Lucru pentru Politica Națională în domeniul Asigurării Calității în sistemul de învățământ superior, creat in cadrul proiectului QFORTE / Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova (Ref. nr.: 618742-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP), au participat in cadrul primei vizite de studiu la CEENQA – Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education/Germany.

Evenimentul s-a produs online și a avut ca scop edificarea culturii calității în învățământul superior, cu respectarea riguroasă a standardelor naționale și europene, menite să asigure acreditarea internațională a universităților din Republica Moldova.

La întrunire au participat reprezentanți din șapte universități naționale: Universitatea de Stat din Moldova (USM), Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cahul (US Cahul), Universitatea de Stat din Comrat (US Comrat), Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP), Universitatea de Studii Politice și Economice Europene (USPEE) și Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare (ANACEC). De asemenea, la reuniune au fost prezenți partenerii externi din țările UE: Universitatea din Salamanca (Spania), Universitatea din Leipzig (Germania), Universitatea Montpellier (Franța), Institutul European de Dezvoltare și Cercetare a Politicilor, Maribor (Slovenia) și Rețeaua Centrală și Est Europeană a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior din Germania.

În prima zi a vizitei de studiu, în data de 11 iunie, discuțiile s-au axat pe importanța constituirii unui sistem solid de asigurare a calității în învățământul superior din Republica Moldova, care va reprezenta garanția respectării celor mai înalte standarde în materie de calitate, educație şi cercetare. Cu mesaje de salut au participat: rectorul USM, dr., conf.univ., Igor Șarov, Andrei Chiciuc, dr., Președintele ANACEC, Olgun Çiçek, dr., CEENQA, Expert Internațional în calitatea învățământului superior, îmbunătățirea și acreditarea acestuia. Universitatea de Stat din Moldova este instituția coordonatoare a proiectului QFORTE. În acest sens, rectorul USM Igor Șarov și-a exprimat convingerea că proiectul va contribui substanțial la îmbunătățirea acreditărilor instituționale, deoarece alături de universitățile naționale și ANACEC există și susținerea partenerilor din UE.

În data de 14 iunie, au fost prezentate exemple de bune practici în asigurarea externă a calității învăţământului superior al Sloveniei şi Germaniei. Totodată, a fost atrasă atenţia și asupra provocărilor ce pot apărea în asigurarea externă a calității învăţământului superior din perspectiva CEENQA.

În cea de-a treia zi a vizitei de studiu, realizata in data de 5 iunie 2021, s-a abordat subiectul pregătirii universităților de acreditarea instituțională, precum ce trebuie de realizat in vederea îmbunătățirii nivelului de calitate și menținerea acreditării instituționale.

Evenimentul constituie un început productiv ce va impulsiona angajarea universităților în implementarea reformelor, menite să eficientizeze la maxim sistemul educațional din Republica Moldova.

Distribuie acest articol