VIZITA de monitorizare în cadrul proiectului WBL4JOB

În perioada 30 noiembrie -3 decembrie 2021, coordonatorul proiectului Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates, nr. 618801-EPP-1-2020-1-AM-EPPKA2-CBHE-SP (WBL4Job), ARAYIK NAVOYAN, Vice rector pentru relații internaționale și calitate de la Universitatea Francofonă din Armenia a realizat o vizită de monitorizare a partenerilor din Republica Moldova.

În cadrul vizitei au avut loc întruniri cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, Oficiului Central al BC „MOLDINCONBANK”,  Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Oficiul Național Erasmus, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova,

 În cadrul ședințelor au fost discutate obiectivele proiectului, rolul partenerilor academici și non academici în asigurarea sustenabilității proiectului și promovarea conceptului de studii duale în învățământul superior, prin crearea cadrului conceptual și a  strategiei de implementare.

În data de 2 decembrie a avut loc întâlnirea cu administrația USARB, în cadrul căreia au fost discutate rolul USARB în realizarea proiectului, activitățile preconizate, aspecte normative privind crearea cadrului necesar promovării studiilor duale în instituție, colaborarea cu partenerii proiectului. În aceeași zi coordonatorul a realizat o vizită la filiala  B.C. „Moldinconbank”, s-a întâlnit cu administrația Facultății de Științe Reale Economice și ale Mediului și cu echipa de implementare a proiectului de la Catedra de științe economice.

Un rol important în realizarea obiectivelor proiectului revine celor două universități partenere: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, care vor pilota conceptul studiilor duale pentru programul de licență Bănci și asigurări.

Mai multe detalii despre proiect și alte activități planificate pot fi consultate pe pagina web al proiectului: https://www.wbl4job.com/, precum și pe pagina proiectului de pe site-ul USARB: https://usarb.md/wbl4job/

Distribuie acest articol