USARB a premiat performanța în cadrul ședinței solemne a Senatului USARB!

 În data de 22 decembrie 2021, doamna Rector a USARB Natalia GAȘIȚOI a prezentat, în cadrul ședinței solemne a Senatului USARB, condimentată cu recital de muzică și colinde inedite, dedicate sărbătorilor de iarnă, realizările și rezultatele relevante ale comunității universitare în anul 2021. Colaboratorii și studenții universității au primit cele mai calde urări cu prilejul sărbătorilor de iarnă adresate de doamna Rector.

Magia sarbatorilor de iarna a fost amplificată de premiile oferite de Senatul și administrația USARB pentru excelentă în domeniul științifico-didactic. Doamna Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, a scos în evidență premiile oferite pentru excelență științifico-didactică, pentru:

 • rezultate semnificative în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi cu ocazia obţinerii gradului ştiinţific de doctor și doctor habilitat în anul 2021, următoarelor cadre didactice ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți:
 1. Maria OLEINIUC, dr. hab. în științe economice, conf. univ. la Catedra de științe economice;
 2. Aurelia BEȚIVU, dr. în științe ale educației, lect. univ. la Catedra de științe ale educației.
 • rezultate semnificative în domeniul cercetărilor ştiinţifico-didactice şi cu ocazia obţinerii titlului ştiinţifico-didactic de conferențiar universitar, în anul 2021, următoarelor cadre didactice ale USARB:
 1. Veronica GARBUZ, dr., lector univ. la Catedra de științe economice, conferențiar universitar în economie, business și administrare;
 2. Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ. la Catedra de științe economice, conferențiar universitar în economie, business și administrare;
 3. Natalia BRANAȘCO, dr., conf. univ. la Catedra de științe economice, conferențiar universitar în economie, business și administrare;
 4. Alina SUSLENCO, dr., conf. univ. la Catedra de științe economice, conferențiar universitar în economie, business și administrare;
 5. Oxana CHIRA, dr., conf. univ. la Catedra de filologie engleză și germană;
 6. Daniela CAZACU, dr., lector univ. la Catedra de psihologie;
 7. Corina NEGARĂ, dr., lector univ. la Catedra de matematică și informatică;
 8. Viorica CONDRAT, dr., conf. univ. la Catedra de filologie engleză și germană;
 9. Lidia POPOV, dr., lector univ. la Catedra de matematică și informatică;
 10. Luminița SECRIERU, dr., lector univ. la Catedra de psihologie.

-învingătorii concursului Premiile Senatului 2021:

Lucrarea anului la categoria Monografii:

 1. Premiul I şi Diploma de gradul I dnei Nelli Amarfii-Railean, autoarea lucrării Managementul întreprinderilor agricole în condițiile industriei 4.0, Serviciul Editorial, INCE Chișinău, 283 pag.
 2. Premiul II şi Diploma de gradul II dlui Ion Gagim, autorul lucrării Eugen Doga: Perspectiva inversă, Editura Academiei Române, București; Brăila: Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2020, 223 pag.

Lucrarea anului la categoria Manuale:

 1. Premiul I şi Diploma de gradul I dlor Viorica Popa, Aurelia Codreanu, Svetlana Stanțieru, Elena Lacusta, autoarele lucrării Limba și literatura română: scenarii didactice, ghid, editura Lyceum, 160 pag.
 2. Premiul II şi Diploma de gradul II dlor Elvira Guranda, Lina Cabac, Irina Bulgacova, autoarele lucrării Deutsch lernen durch Lesen, culegere de exerciții, editura Indigou Color, 125 pag.
 3. Premiul III şi Diploma de gradul III dnei Tatiana Bularga, autoarea lucrării Eficiența învățământului artistic, curs universitar, editura Performantica, Iași, 100 pag.

Lucrarea anului la categoria Lucrări științifice cu caracter informativ:

 1. Premiul I şi Diploma de gradul I doamnelor Marina Șulman, Snejana, alcătuitoare, pentru lucrarea Carte rară în limba rusă din colecțiile Bibliotecii Științifice USARB, bibliografie, Biblioteca Științifică USARB, Bălţi, 368 pag.
 2. Premiul II şi Diploma de gradul II doamnei Anna Nagherneac, alcătuitor, pentru lucrarea Margareta Curtescu, biobibliografie, Biblioteca Științifică USARB, Bălţi, 184 pag.
 3. Premiul III şi Diploma de gradul III doamnelor Anna Nagherneac, Taisia Aculova, alcătuitoare, pentru lucrarea Contribuții Științifice ale profesorilor și colaboratorilor, anuar 2019, Biblioteca Științifică USARB, Bălţi, 132 pag.

-pentru devotament și angajament față de sarcinile din afara fișei de post, următorilor colaboratori ai USARB:

 1. Elena SIROTA, dr., conf. univ. la Catedra de slavistică, pentru redactarea articolelor științifice, prezentate în limba rusă la manifestările științifice, organizate de Secția Știință;
 2. Silvia CIOBANU, șef Serviciu Marketing și Activitate editorială, pentru design-ul materialelor manifestărilor științifice, organizate de Secția Știință etc.

Rectoratul USARB a înmânat Diplomele de onoare, decernate de MEC, în semn de înaltă recunoştinţă şi apreciere a activităţii prodigioase şi a contribuţiei substanţiale la dezvoltarea ştiinţei și  apreciere a activității în domeniul învățământului, următorilor colaboratori ai USARB:

 1. Gheorghe POPA, dr. hab., prof.univ., Catedra de limba română şi filologie romanică;
  2. Alexandru OJEGOV, dr., conf.univ., Catedra de Științe Fizice şi Inginereşti;
  3. Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Catedra de limba română şi filologie romanică;
  4. Maria PERETEATCU, dr., conf. univ., Catedra de Științe ale educației;
  5. Anatol MORARU, profesor de limbă și literatură română, Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă”.

Felicitări cordiale, USARB!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie acest articol