Acreditarea programelor de studii superioare de licență și studii superioare de master a

Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți de către

Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare

Nouăsprezece programe de studii superioare la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți au fost acreditate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru o perioadă de 5 ani. Acreditarea programelor confirmă consolidarea și promovarea culturii calității de către Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și demonstrează calitatea înaltă a programelor pentru ciclul II, studii superioare de master și programelor pentru ciclul I, studii superioare de licență.

Felicitări și gratitudine decanilor (Lilia Trinca, dr., conf.univ.; Lora Ciobanu, dr., conf. univ.; Ina Ciobanu, dr., conf. univ.; Vitalie Rusu, dr., conf. univ.), șefilor de catedră (Tatiana Șova, dr., conf. univ.; Nicolae Leahu, dr., conf. univ.; Elena Lacusta, dr., conf. univ.; Tatiana Bularga, dr., conf. univ.; Oxana Chira, dr., conf. univ.; Ina Odinokaia, dr., conf. univ.; Mircea Petic, dr., conf. univ.) și tuturor cadrelor didactice, care asigură calitatea procesului educațional-didactic în USARB prin profesionalism, implicare și performanțe!

Administrația Universității aduce mulțumiri conducerii ANACEC și membrilor Comisiilor de evaluare externă pentru corectitudine!

Astfel, în baza rezultatelor evaluării externe, Consiliul de conducere ANACEC a acreditat următoarele programe de studii superioare de master:

 1. Didactica limbii române în școala alolingvă (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 27 din 22.12.2021
 2. Didactica limbii române în școala alolingvă (90 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 26 din 22.12.2021
 3. Didactica literaturii universale ( 90 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia  28 din 22.12.2021
 4. Didactica literaturii universale (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 29 din 22.12.2021
 5. Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română) (90 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 24 din 22.12.2021
 6. Limbi moderne aplicate (limba engleză) (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 23 din 22.12.2021
 7. Didactica disciplinelor muzicale (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 36 din 22.12.2021
 8. Didactica limbii engleze (90 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 20 din 22.12.2021
 9. Didactica limbii franceze (90 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 21 din 22.12.2021
 10. Didactica matematicii (90 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 19 din 22.12.2021
 11. Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română) (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 25 din 22.12.2021
 12. Management educațional (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 31 din 22.12.2021
 13. Management educațional (90 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 30 din 22.12.2021
 14. Managementul administrației publice ( 120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 27 din 01.03.2022
 15. Managementul educației incluzive (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 35 din 22.12.2021
 16. Managementul educației incluzive (90 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 34 din 22.12.2021
 17. Managementul educației timpurii ( 90 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 32 din 22.12.2021
 18. Managementul educației timpurii (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 33 din 22.12.2021

studii superioare de licență

 1. Limbi străine. Limba franceză și limba engleză, forma de învățământ cu frecvență, decizia nr. 22 din 22.12.2021.

Dragi colegi,

Vă dorim realizări și succese mari în continuare!

Cu aleasă prețuire,

Administrația Universității

Distribuie acest articol