Prima promoție a programului de studii Tehnologia produselor alimentare

Deschiderea unei specialități într-o instituție de învățământ totdeauna reprezintă un sentiment de mândrie dar și măreție al acesteia. Rămâne în umbră munca imensă depusă pentru întocmirea unui plan de învățământ performant, selectarea cadrelor didactice care ar urma să realizeze acest plan, căutarea noilor agenți economici în vederea promovării diferitor activități practice, deschiderea a noi laboratoare, procurarea de noi utilaje, elaborarea materialelor didactice. Mai este necesar să demonstrezi ANACEC-ului necesitatea deschiderii acestei specialități, să treci o evaluare externă în vederea obținerii unei licențe.

Trecând cu brio toate aceste obstacole Catedra de științe fizice și inginerești în anul 2018 a anunțat concurs la o nouă specialitate – Tehnologia produselor alimentare. A urmat o etapă nu mai puțin ușoară – admiterea la această specialitate. Este cunoscut faptul că orice absolvent al unei instituții preuniversitare preferă o specialitate bine cotată pe piața muncii, dar și o instituție care are deja experiență în domeniul dat, deaceea, să ademenești niște tineri la o specialitate prospăt deschisă deasemenea reprezintă o provocare.

Spre bucuria celor angajați în promovarea acestui proiect, în anul 2018, în cadrul USARB au fost înmatriculați primii 10 studenți la specialitatea Tehnologia produselor alimentare, învățământ cu frecvență, cu durata studiilor de 4 ani. Printre cei înmatriculați erau și 4 studenți care deja activau în domeniul dat și, care, urmau să îmbine învățătura cu munca la întreprindere. Au urmat apoi 4 ani de  muncă asiduă atât din partea cadrelor didactice, cât și din partea studenților, învingând și greutățile venite odată cu pandemia COVID-19.

Data de 18.06.2022 a fost o zi deosebită și plină de emoții pentru prima promoție al acestei specialități: cele mai insistente, rezistente și destoinice 8 absolvente au susținut teza de licență în fața unei Comisii de Stat, preşedinte conf.univ., dr. Iurie Bălan, manager pe sistemul de calitate al produselor alimentare, SRL „Orhei-Vit”, fost cadru didactic la UTM, la aceeași specialitate. Toate absolventele au prezentat teze de excepție, obținând 7 note de zece (Tudosan Victoria, Guzun Valentina, Talpă Alexandrina, Trandafil Marina, Crijanovschi Carolina, Bulgaru Tatiana, Framondea Vergilia)  și o notă de 9 (Umanschi Marina). Toate tezele au fost elaborate în baza cercetărilor efectuate în cadrul întreprinderilor partenerilor noștri: SA Combinatul de pâine din Bălți, SA Barza albă, SRL Gelibert, SRL Beatrice Com.

Președintele Comisiei Dl. Iurie Bălan a rămas încântat de prezentările şi calitatea tezelor de licență elaborate de către absolventele specialităţii Tehnologia produselor alimentare. Dumnealui a menționat că USARB rămâne fidelă principiului de a pregăti cadre pentru economia naţională doar de calitate înaltă!!! Dânsul a remarcat şi faptul că toate tezele  de licență elaborate au   caracter de cercetare, cu o tematică variată, actuală care, cu siguranţă, ar putea concura cu cele mai bune lucrări de acest gen elaborate în Republica Moldova sau România. Majoritatea cercetărilor experimentale au fost realizate în cadrul întreprinderilor ceea ce denotă o legătură strânsă între catedră și întreprinderile de profil. Pe parcursul prezentării tezelor de licenţă viitorii specialiști au dat dovadă de cunoştinţe trainice, gândire logică, au demonstrat că posedă competențe profesionale din domeniul industriilor alimentare.

Catedra de ştiinţe fizice şi inginereşti invită absolvenţii liceelor şi colegiilor din ţară să-şi continuie studiile la specialitatea Tehnologia produselor alimentare. Garantăm studii şi condiţi de trai de calitate care, cu siguranţă, vă vor însoţi pe tot parcursul vieţii.

Framondea Vergilia

Tema tezei: Studiul procesului tehnologic de separare a grișurilor cu utilizarea mașinii de griș A1-BSO

Talpă Alexandrina

Tema tezei: Studiul procesului tehnologic de prelucrare a cerealelor și a produselor  derivate cu utilizarea valțului cu tăvălugi (procesul de șrotuire)

Iacoboi (Trandafil) Marina

Tema tezei: Studiul procesului tehnologic de prelucrare a produselor derivate din ceriale cu utilizarea sitei plane, modelul ZRȘ-M

Tudosan Victoria

Tema tezei: Cercetarea procesului tehnologic de preparare a băuturilor răcoritoare pe bază de suc și îndulcitori naturali

Bulgaru Tatiana

Tema tezei: Cercetarea procesului tehnologic de fabricare a brînzei topite

Distribuie acest articol