Ședința anuală a consorțiului proiectului MHELM

În data de 19 octombrie 2022, a avut loc a treia ședință  anuală a consorțiului proiectului „Leadership si Management”. Acest program este elaborat în cadrul proiectului MHELM – 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei. Consorțiul proiectului este format din 11 parteneri: 3 din Uniunea Europeană (Regatul Unit, Germania și România) și 8 din Moldova reprezentând IÎS și Ministerul Educației și Cercetării.

Ședința a fost dedicată rezultatelor celui de al 3-lea an de implementare a proiectului și planificării activităților pentru anul de finalizare. Întrunirea a fost deschisă și moderată de către dna Larisa BUGAIAN, coordonator al proiectului, care a făcut un sumar al activităților cheie și a prezentat rezultatele agregate,  derulate în perioada de raportare.

În cuvântul său de salut, reprezentantul MEC al R.Moldova, Doina USACI, Șefă, Direcția politici în domeniul învățământului superior a subliniat importanța proiectului MHELM , a vorbit despre inițiativa MEC de a crea un Centru Național pentru Educație și Leadership care ar contribui la formarea și dezvoltarea cadrelor didactice și manageriale.

Claudia MELINTE, coordonatoarea Oficiului Național Erasmus+ în R.Moldova, a  remarcat contribuția și relevanța proiectului. Totodată, dumneaei a vorbit și despre importanța reuniunilor consorțiului, care au ca scop pe lângă raportare și identificarea riscurilor, problemelor care pot apărea pe parcursul realizării activităților  pentru a le preveni și depăși.

David DOWSON, expert în leadership la Universitatea UoG a făcut o prezentare comprehensivă a activităților universităților partenere din UE în cadrul proiectului MHELM,  apreciind totodată rezultatele proiectului, modul responsabil de abordare și impactul acestora asupra transformării sectorului învățământului superior din R.Moldova.

În cadrul reuniunii consorțiului, Alice BUZDUGAN, Germania, a vorbit despre asigurarea calității în cadrul proiectului, calitatea cooperării între parteneri și a prezentat rezultatele sondajelor privind feedback-ul  beneficiarilor pentru fiecare grup instruit.

Prezentările liderilor pachetelor de lucru din cadrul reuniunii consorțiului au fost focalizate pe punerea în aplicare a noului program de Leadership și Management, care se referă la instruirea managerilor instituționali din cadrul Universităților-partenere, Pachetul de lucru 2.3.

Coordonatorii instituționali (Angela NICULIȚA-USM; Ala COTELNIC-ASEM; Evelina GHERGHELEGIU-USMF; Elena SCRIPNIC-UASM/UTM; Valentina PRITCAN-USARB; IRINA TODOS-USC, Larisa BUGAIAN-UTM) au prezentat rezultatele formării în domeniul Leadership & Management ale celor 2 grupe de beneficiari, provocările cu care s-au confruntat pe parcursul implementării, dar și pașii ce urmează a fi parcurși pentru atingerea tuturor țintelor stabilite.

Vitalia DIGOLEAN, metodist la DRI, USARB, a prezentat rezultatele obținute de USARB. În cadrul acestei ședințe, Cristina DIACONU, UTM, a vorbit despre importanța diseminării pentru a asigura vizibilitatea proiectului  și a prezentat informația agregată cu privire la metodele, tehnicile şi instrumentele DEOR (diseminare şi exploatare rezultate) utilizate în cadrul proiectului MHELM.

Pe final au fost generalizate momentele cheie ale anului 3 de activitate și au fost stabilite acțiunile viitoare pentru a asigura sustenabilitatea proiectului.

 Mai multe detalii despre proiectul Erasmus+ MHELM pot fi găsite pe pagina oficială a proiectului:

http://mhelm.utm.md/

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM:

https://usarb.md/mhelm/

și paginii de facebook a proiectului MHELM:

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management

https://www.facebook.com/MHELM.UTM/?epa=SEARCH_BOX

 

 

Distribuie acest articol