Rectorul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, conf. univ., dr.  Natalia GAȘIȚOI a participat la Forum Internațional ,,BALTI FOR CREATIVE INDUSTRIES”

Forumul a reunit peste 200 de participați, reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului academic, experți în diferite domenii ale sectorului industriilor creative, dar și delegații oficiale ale partenerilor de proiect.

Proiectul are scopul de a stabili o punte de legătură între administrația publică locală, societatea civilă și mediul de afaceri, pentru a contribui  la promovarea  și dezvoltarea afacerilor din sectorul industriilor creative în municipiul Bălți și în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.

Evenimentul a fost organizat de Primăria municipiului Bălți, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Nord, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți și Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Forumul Internațional ,,BALTI FOR CREATIVE INDUSTRIES” este organizat în cadrul proiectului CINEMA – Industrii creative pentru noile economii urbane în regiunea Dunării, cofinanțat din fondurile Uniunii Europene (ERDF, IPA, ENI), în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2022.

Distribuie acest articol