Prezentarea Centrului Nortek pentru managerii IÎ preuniversitar și angajații USARB

În data de 9 decembrie 2022, a avut loc prezentarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic Nortek, subdiviziune a USARB.  La eveniment au participat reprezentanți ai DÎTS din Bălți, manageri ai instituțiilor de învățământ preuniversitar din mun. Bălți și cadre științifico-didactice titulare ale USARB.

Doamna  Natalia GAȘIŢOI, Rectora Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a salutat participanții la eveniment, a elucidat semnificația CITT pentru USARB, pentru municipiu și regiune, a punctat perspectivele Nortek și a moderat sesiunea dedicată cuvintelor de salut, susținute de:

  • Maria PRISACARI, Director ADR Nord
  • Alexandru ROȘCA, DÎTS, mun. Bălți

 Prezentările interactive au scos în evidență CITT Nortek de la creare la perspective de dezvoltare. Sesiunea a fost moderată de Valentina PRIŢCAN, Prorector pentru activitatea știinţifică și relaţii  internaţionale.

Prezentările interactive au fost susținute de:

  • Veronica SAVIN, manager de proiect, ADR Nord
  • Stela PRIPA, Director, Centru de Inovare și Transfer Tehnologic Nortek
  • Valentina PRIŢCAN, Prorector pentru activitatea știinţifică și relaţii internaţionale, conf. univ., dr., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
  • Corina NEGARA, Director-adjunct pentru programe educaționale, Nortek

Nortek a fost creat în vederea creşterii competitivităţii economice regionale prin crearea unui mediu favorabil educației, cercetării, inovării şi transferului tehnologic în Regiunea de Dezvoltare Nord, din sursele financiare alocate de Fondul Național de Dezvoltare Regională, cu contribuția financiară substanțială a USARB și a partenerilor de dezvoltare.

 

Distribuie acest articol