Lansarea ediției a IV-a a programului ,,Management și Leadership”

În data de 6 februarie 2023, se va lansa a IV-a ediție a programului de formare profesională Management și Leadership destinat managerilor universitari, care a fost elaborat în cadrul proiectului MHELM – „Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management, numărul de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, finanțat de către Uniunea Europeană.

Instruirile în cadrul acestui program sunt realizate în scopul atingerii obiectivelor proiectului MHELM și implementării cu succes a priorității naționale a Republicii Moldova: „Guvernarea, planificarea strategică și gestionarea instituțiilor de învățământ superior”.

Proiectul vine ca suport în continuarea reformei sectorului învățământului superior din Republica Moldova, prin consolidarea capacității liderilor și fortificarii guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Republica Moldova.

La primele trei ediții ale programului Management și Leadership au participat peste 150 de persoane, reprezentanți ai universităților-partenere din proiect (UTM, ASEM, UASM, USM, USMF, USCahul și USARB) și a partenerilor asociați (USEFS, ULIM și UCCM).

Instruirea se va realiza de 3 ori pe săptămână, în format on-line prin platforma ZOOM în perioada 6 februarie 2023 – 15 iulie 2023. Programul instruirii, materialele de suport și datele de contact ale persoanelor responsabile pot fi consultate pe site-ul oficial al proiectului: https://mhelm.utm.md

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți este partener al proeictului MHELM, coordonator instituțional -Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale. Mai multe detalii despre proiectul 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadership și Management în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin intermediul programului Erasmus+  pot fi găsite la:

pagina web a USARB, dedicată proiectului MHELM: https://usarb.md/mhelm/

pagina oficială a proiectului: http://mhelm.utm.md/

MHELM – Moldova Higher Education Leadership and Management Facebook 

 

Distribuie acest articol