Oră publică „CANONICITATEA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN SPAȚIUL BASARABEAN” realizată de istoricul Ion NEGREI

Pe data de 10 martie 2023 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, Catedra de științe socioumane și asistență socială USARB, au organizat ora publică cu genericul „CANONICITATEA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN SPAȚIUL BASARABEAN”, promovată de istoricul Ion Negrei cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea Episcopiei de Bălți (fostă a Hotinului).

Evenimentul a demarat prin alocuțiunile dnei prim-prorector, dr., conf.univ., Lidia Pădureac și a Preasfinției Sale Antonie, Episcopul de Bălți, care l-au prezentat pe istoricul Ion Negrei, personalitate notorie din Spațiul Românesc, autor a mai multor monografii, manuale de istorie, studii, până în 2007 a fost redactor-șef al Revistei de istorie și Cultură „Cugetul”; din 1999 este șef redacție Istorie la Editura „Prut Internațional”, în 2009 – viceprim-ministru al Republicii Moldova, din 2000 deține funcția de vicepreședinte al Asociației Istoricilor din Republica Moldova. La activitate au participat  istorici, profesori, studenți, preoți.

În cadrul orei publice au fost purtate discuții referitoare la geneza și evoluția creștinismului și a instituțiilor religioase din Spațiul Românesc. Domnul Ion Negrei a explicat mai multe aspecte specifice ce țin de canonicitatea bisericii ortodoxe române în spațiul basarabean, inclusiv procesul de întemeiere a Episcopiei de Bălți (fostă a Hotinului): înfiinţată, ca parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, în 1923, 10 martie. S-a amintit despre faptul că primul ierarh a fost episcopul Visarion Puiu, în timpul căruia au fost construite Catedrala episcopală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi reşedinţa episcopală, au fost înălţate 64 de biserici noi şi renovate 343 de lăcaşuri de cult.

Participanții au menționat importanța cunoașterii și înțelegerii istoriei neamului, inclusiv a istoriei locale pentru tânăra generație. 

 

Distribuie acest articol