WBL4JOB: ACTIVITĂȚI DE PILOTARE A STUDIILOR DUALE LA USARB

În perioada 3.04 – 14.04.2023, în cadrul proiectului Erasmus +, CBHE, „Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), a fost realizat un stagiul practic în cadrul BC „Moldindconbank” SA, sucursala Bălți, de către studenții specialităților economice ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Activitatea a fost promovată în contextul pilotării studiilor duale în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Sesiunea de stagiere a fost ghidată de profesorii mentori de la Catedra de științe economice și angajații băncii. În perioada stagiului studenții și-au fortificat cunoștințele teoretice acumulate în sălile de curs și au dezvoltat abilități și competențe practice necesare unui specialist din sistemul financiar-bancar.

În data de 27 aprilie 2023 a avut loc conferința de totalizare în cadrul căreia studenții au prezentat rezultatele stagiului, obiectivele realizate și competențele noi acumulate. Rapoartele studenților au fost înalt apreciate de mentorii catedrei de profil și al instituției bancare, în cadrul căreia a fost realizat acest stagiu.

Distribuie acest articol