O experiență profesională ERASMUS+ inedită într-o universitate europeană!

În perioada 1-6 mai 2023, Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr., Catedra de filologie engleză și germană, USARB, a realizat un stagiu de predare în cadrul programului internațional european ERASMUS+ la Universitatea Mykolas Romeris din Vilnius, Lituania. Programul de activitate a fost variat, organizatorii reușind prin acţiunile pe care şi le-au propus să atingă principalele obiective preconizate: (1) prezentarea sistemului de învățământ din Lituania, și (2) organizarea mobilității de predare la ciclul I, Licență.

Patru grupuri de studenți au beneficiat de 8 ore de predare, în cadrul cărora au fost discutate abordări moderne de predare a limbii engleze, concepte precum internaționalizarea prin crearea de produse și proiecte, și mobilitate.

În cadrul mobilității, doamna Victoria Mascaliuc a avut întrevederi cu doamna Ludmila Mockienė, prof. univ., dr., directorul Institutului de Științe Umaniste din cadrul Facultății de Științe Umaniste și Sociale, și cu membrii acestuia. În dialogul cu personalul, s-a accentuat importanța relațiilor de colaborare inter-instituțională și s-a evidențiat relevanța schimbului de bune practici la nivel de predare a limbii engleze. Victoria Mascaliuc și-a împărtășit impresiile, fiind revenită din mobilitate:

„Cuvântul „mobilitate” înseamnă mișcare. Am beneficiat de mai multe mobilități și acestea mi-au schimbat stilul de predare și gândire. Pot spune cu fermitate că evenimentele și prelegerile la care am participat, lecțiile pe care le-am predat, profesorii cu care am cooperat reprezintă cheia succesului.

Studenții pe care i-am întâlnit la Universitatea Mykolas Romeris din Vilnius au fost curajoși, organizați și consecvenți. Mobilitatea mi-a oferit posibilitatea de networking, de schimb de opinii şi de experiență academică cu mediul universitar din Lituania.

Doresc să-mi exprim cea mai profundă recunoștință Doamnei Valentina Pritcan, Prorector pentru Cercetare și Relații Internaționale, care oferă posibilitatea unei schimbări pozitive în educație, și colegilor  Loreta Andziulienė and Kristina Schimmels de la universitatea gazdă pentru această colaborare inedită.”

Distribuie acest articol