Conferirea titlului  științifico-didactic de conferențiar universitar domnului dr. Anatolie FAIGHER!

În data de 25 august 2023, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Natalia GAȘIȚOI, prorectorul  pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale Valentina PRIȚCAN, reprezentanții Secției Știință a USARB, au adresat felicitări pentru performanța profesională și au înmânat certificatul de conferențiar universitar domnului Anatolie FAIGHER, conferențiar universitar, Catedra de drept.

Doamna Rector Natalia GAȘIȚOI a adresat felicitări și mesaje de gratitudine noului deținător al titlului  științifico-didactic de conferențiar universitar, a menționat decizia Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calităţii în Educație şi Cercetare nr. 13 din 26 mai 2023, cu privire la confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar domnului Anatolie FAIGHER, conferențiar universitar în 04 Business, administrare și drept / 042 Drept, conferit de către Senatul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți la data de 01 februarie 2023.

S-a scos în evidență relevanța creșterii profesionale, semnificația implicării cadrelor didactice în consolidarea calității proceselor universitare, experiența de aplicare a Regulamentului de conferire a titlurilor științifico – didactice în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi ș.a.

Domnul Anatolie FAIGHER, conferențiar universitar a adus mulțumiri administrației universității și Secției Știință a USARB pentru suportul constant în evoluția personală și profesională.

Felicitări, stimate domnule Anatolie FAIGHER! Vivat, Crescat, Floreat!

 

Distribuie acest articol