Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (str. Pușkin, nr. 38, MD-3100), în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului universitătii (Ed. 2 / Rev. 0 din 17.05.2023) și Hotărârii Senatului USARB nr. 1/1 din 30.08.2023, organizează procesul de alegere a unui membru în Senatul USARB din rândul personalului științifico-didactic și științific din cadrul Facultății de Știițe Reale, Economice și ale Mediului, conform graficului aprobat în ședința Comisiei Electorale USARB (p.-v. nr. 8 din 04.09.2023).

Graficul desfășurării procesului de alegeri a unui membru în Senatul USARB din rândul personalului științifico-didactic și științific din cadrul Facultății ȘREM
Adunarea generală a electorilor Data desfășurării procesului de alegeri Ora desfășurării procesului de alegeri Locul desfășurării procesului de alegeri Membrii Comisiei Electorale responsabili
Personalul științifico-didactic și științific din cadrul Facultății de ȘREM 18.09.2023 15-00 Bl. V, aula 533 Cruglov Eric

 

Distribuie acest articol