Universitatea Națională Politehnică din Armenia a găzduit a 2-a reuniune de management în cadrul proiectului MEDIA

În perioada 4-8 septembrie 2023, Universitatea Națională Politehnică din Armenia, cu sediul în Erevan,  a găzduit a 2-a reuniune de management realizată în cadrul proiectului MEDIA – Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia, cofinanțat de Uniunea Europeană, programul Erasmus+, CBHE, acord de grant nr. 101082889.

La reuniunea de management au participat reprezentanții consorțiului proiectului MEDIA, format din 13 IÎS și organizații din Moldova, Armenia, Germania, Finlanda, Letonia: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova, ONG „Impuls”, Universitatea de Stat din Vanadzor, Armenia, Universitatea de Stat Brusov, Armenia, Universitatea Națională Politehnică din Armenia, Ministerul Educației, Cercetării, Culturii, Tineretului și Sportului din Armenia, ONG „Creativity”, Armenia, Universitatea de Științe Aplicate pentru IMM-uri/Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germania, Universitatea de Tehnologie Lappeenranta–Lahti, Finlanda, Universitatea de Afaceri, Arte și Tehnologie RISEBA, Рига, Letonia.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către doamna Valentina Prițcan, coordonator instituțional de proiect, prorector, dr., conf. univ., Viorica Cebotaroș, dr., conf. univ.,   membru ai echipei USARB de implementare a proiectului MEDIA.

Deschiderea oficială a evenimentului a fost susținută de mesajul de bun venit al domnului dr. Sargis Asatryants, prorector pentru internaționalizare și reforme, urmată de alocuțiunea de salut susținută de doamnă dr. Elena Simciuc, manager al proiectului MEDIA, șef al Biroului pentru Proiecte și Granturi, Secția Relații Internaționale a Universității de Stat din Moldova și mesajul de salut al doamnei Ani Mamikonyan, șefă al subdiviziunii ,, Programe de granturi și strângere de fonduri”

Programul reuniunii de management a fost consistent și a cuprins mai multe sesiuni de lucru:

  • managementul proiectului MEDIA și eficientizarea activităților curente și viitoare;
  • dezvoltarea unui cadru relevant pentru creșterea calității educației online în universitățile din Moldova și Armenia;
  • sarcinile și livrabilele proiectului care se concentrează pe armonizarea cadrului legislativ privind educația online sincronă și asincronă în cadrul instituțiilor de învățământ superior din Moldova și Armenia, precum și soluții interactive de e-learning;
  • analiza învățării (LA) și specificul Regulamentului învățământului la distanță elaborat în Armenia;
  • implementarea programelor educaționale non-formale și autorizarea acestora;
  • diseminare și exploatare, controlul și monitorizarea calității în proiectul MEDIA.

Suplimentar, s-au realizat vizite de documentare la Fundația FAST pentru Știința Armenească și Tehnologie și la liceul AYB.

La fuziunea dintre teorie și practică, orientat către orizonturi atractive, proiectul MEDIA asigură:

  • Calitate: proiectul MEDIA va crea cadrul normativ pentru educația digitală, transformând învățământul superior din Armenia și Moldova pentru a fi relevant, calitativ, modern și receptiv.
  • Relevanță: împuternicește-ți viitorul cu cursurile noastre și Centrele MEDIA interuniversitare, ridicându-ți competențele, abilitățile și capacitatea de angajare la noi culmi.
  • Flexibilitate: deblocați cele mai bune oportunități de oriunde din lume cu cursurile noastre de calitate asigurată și acreditate de la universități de top din Moldova și Armenia.
  • Conducere întreprindere: obțineți un avantaj competitiv cu cursurile noastre, concepute în colaborare cu întreprinderi pentru a satisface cerințele pieței globale.

Proiectul Erasmus+ MEDIA – Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia are o importanță deosebită pentru informarea, planificarea și consolidarea parteneriatului, precum și pentru înțelegerea importanței atingerii obiectivului proiectului, care constă în promovarea dezvoltării sistemelor naționale de învățământ din Moldova și Armenia privind predarea și învățarea online, în scopul sprijinirii reformelor prin crearea unor condiții-cadru personalizate, instrumente practice și facilități capabile să multiplice efectele de lungă durată pentru atingerea calității pe termen scurt și lung a educației online asincrone și sincrone.

Proiectul „Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia” – MEDIA, este un proiect din cadrul programului ERASMUS+ Consolidarea Capacităților în instituțiile de învățământ superior,  implementat de Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de coordonator,  împreună cu alți 12 parteneri din IÎS și organizații din Finlanda, Germania, Letonia, Moldova și Armenia, inclusiv Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în perioada anilor 2023-2027.

Manager al proiectului MEDIA – dr. Elena Simciuc, șef al Biroului pentru Proiecte și Granturi, Secția Relații Internaționale a Universității de Stat din Moldova.

Coordonator instituțional al proiectului MEDIA – Valentina Prițcan, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, conf. univ., dr., Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB)

Mai multe detalii găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://mediaera.online/

 

 

Distribuie acest articol