Universitatea de Științe Aplicate RISEBA din Riga, Letonia a găzduit vizita de studiu a membrilor consorțiului proiectului MEDIA

În perioada 24-29 septembrie 2023, campusul Universității de Științe Aplicate RISEBA din Riga, Letonia, a găzduit vizită de studiu realizată în cadrul proiectului MEDIA – Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia, cofinanțat de Uniunea Europeană, programul Erasmus+, CBHE, acord de grant nr. 101082889. RISEBA este o Universitate privată, cu o experiență de peste 30 de ani, care oferă educație competitivă și pregătește specialiști și manageri de nivel înalt în domeniul afacerilor și al industriilor creative, pentru a lucra într-un mediu internațional.

Vizita de studiu a fost organizată pentru reprezentanții consorțiului proiectului MEDIA, format din 13 IÎS și organizații din Moldova, Armenia, Germania, Finlanda, Letonia: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova, ONG „Impuls”, Universitatea de Stat din Vanadzor, Armenia, Universitatea de Stat Brusov, Armenia, Universitatea Națională Politehnică din Armenia, Ministerul Educației, Cercetării, Culturii, Tineretului și Sportului din Armenia, ONG „Creativity”, Armenia, Universitatea de Științe Aplicate pentru IMM-uri/Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germania, Universitatea de Tehnologie Lappeenranta–Lahti, Finlanda, Universitatea de Afaceri, Arte și Tehnologie RISEBA, Рига, Letonia.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către doamna Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector al USARB, Victoria POSTOLACHE, dr., conf. univ., Natalia BRANȘCO, dr., conf. univ., membri ai echipei USARB de implementare a proiectului MEDIA.

Vizita de studiu a facilitat schimbul de bune practici și strategii de succes pentru învățarea la distanță, învățarea pe tot parcursul vieții, micro-acreditările și predarea digitală, dobândirea de informații valoroase asupra cadrului de reglementare care guvernează microcreditele, dar și semnificația acestora pentru instituțiile din  învățământul superior. S-a realizat schimbul de strategii pentru promovarea învățării pe tot parcursul vieții, inclusiv abordarea provocărilor și oportunităților, prezentarea proiectelor și inițiativelor de succes care au influențat pozitiv educația, inspirând inovația și creativitatea.

În cadrul vizitei de studii au fost organizate mai multe prezentări și training-uri, una dintre cele mai captivante fiind realizată de conf. univ., dr. Valters KAŽE, prorector pentru cercetare la Universitatea RISEBA, cu tema „Explorarea tendințelor globale ale consumatorilor”. În prezentarea sa, profesorul asociat Valters KAŽE a vorbit într-un mod captivant despre tendințele globale de consum, abordându-le în contextul diferitelor segmente de timp, cu o concentrare prioritară pe termen lung a fenomenului. Domnul Valters KAŽE a structurat mega-tendințele universale în grupuri de factori comuni, cum ar fi conectivitatea, comoditatea, etica, durabilitatea, individualitatea, încrederea, bunătatea și bunăstarea, argumentând prin exemple concrete legăturile și impactul acestora.

O altă prezentare interesantă a fost susținută de către Jochen DICKEL, reprezentantul universității partenere FHM din Germania. Domnul Jochen DICKEL a făcut o scurtă analiză comparativă a învățării digitale în contextul educației sincrone, asincrone și hibride. În cadrul prezentării, au fost evidențiate avantajele învățării online și au fost descrise caracteristicile cheie ale designului învățării digitale. Diana LAURILLIARD a avut un rol important în contextul prezentării, prin explicarea detaliată a activităților de învățare. De asemenea, prezentarea a inclus și contextul pentru învățarea digitală și fazele de producție a acesteia.

O prezentare semnificativă a fost realizată de către Zane RAŠČEVSKA, directorul Centrului de învățare Lifelon de la RISEBA, despre maturitatea digitală în educație. Ea a prezentat date statistice referitoare la Letonia și nivelul de alfabetizare digitală al populației, demonstrând teoria difuzării inovațiilor și progresului în domeniul digitalizării. În cadrul prezentării, au fost furnizate informații importante despre Universitatea RISEBA, precum și despre programele de studii specifice celor trei facultăți. Un accent deosebit a fost pus pe educația formală și non-formală, cu o prezentare a instrumentelor de programe folosite pentru învățământul la distanță.

Un aspect practic și deosebit de important în cadrul acestei vizite de studiu a oferit prezentarea lui Daniels JOFFE, șeful RISEBA Production. El a subliniat importanța videourilor pentru organizarea studiilor și a vorbit despre necesitatea producerii unor videouri de calitate. Au fost evidențiate principalele greșeli în realizarea acestora, precum și importanța configurării camerei de filmat, utilizarea Video Switcher / Recorder, construirea unui studio de producție video, asigurarea unui sunet clar, de înaltă calitate, iluminarea adecvată și utilizarea teleprompterului. Dl Daniels JOFFE a prezentat, de asemenea, modul în care se asigură stocarea și gestionarea datelor, editarea video și postproducția, precum și accesoriile suplimentare. În cadrul vizitei de studiu, a fost prezentat și RISEBA MEDIA Lab, inclusiv echipamentul existent, necesitatea și importanța dispozitivului, precum și modul în care acesta funcționează. Un punct forte al acestui workshop în RISEBA MEDIA Lab a fost posibilitatea de a filma discursurile participanților cu privire la cursurile predate sau la proiectul MEDIA. Participanții implicați în filmări au beneficiat de feed-back și de sfaturi constructive cu privire la poziționare, ținută, tonul vocii etc. Toate acestea au avut un impact direct asupra calității videourilor.

O altă componentă importantă a programului a fost partajarea experienței Universității RISEBA în ceea ce privește strategia de vânzare și instrumentele de reglementare în domeniul asigurării calității. În context, pot fi menționate prezentările dnei Ivita FAITUŠA, prorector pentru activitatea academică, care a prezentat Strategia universitară prin prisma dezvoltării unei foi de parcurs cuprinzătoare pentru creșterea și succesul viitorului; prezentarea dnei Zane RAŠČEVSKA, director al Centrului de învățare Lifelong, care a abordat subiecte privind învățământul la distanță, învățarea pe tot parcursul vieții și microcreditele; prezentarea dnei Anna KVELDE, șefă a Centrului de Carieră, care a adus în atenția publicului analiza nevoilor pentru o colaborare mai eficientă, precum și prezentarea doamnei Arnita BEREŽAŅENA, șefa departamentului de Calitate, care a partajat experiența universității RISEBA în ceea ce ține de asigurarea calității etc.

Proiectul Erasmus+ MEDIA – Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia are o importanță deosebită pentru informarea, planificarea și consolidarea parteneriatului, precum și pentru înțelegerea importanței atingerii obiectivului proiectului, care constă în promovarea dezvoltării sistemelor naționale de învățământ din Moldova și Armenia privind predarea și învățarea online, în scopul sprijinirii reformelor prin crearea unor condiții-cadru personalizate, instrumente practice și facilități capabile să multiplice efectele de lungă durată pentru atingerea calității pe termen scurt și lung a educației online asincrone și sincrone.

Proiectul „Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia” – MEDIA, este un proiect din cadrul programului ERASMUS+ Consolidarea Capacităților în instituțiile de învățământ superior,  implementat de Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de coordonator,  împreună cu alți 12 parteneri din IÎS și organizații din Finlanda, Germania, Letonia, Moldova și Armenia, inclusiv Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în perioada anilor 2023-2027.

Manager al proiectului MEDIA – dr. Elena SIMCIUC, șefă a Biroului pentru Proiecte și Granturi, Secția Relații Internaționale a Universității de Stat din Moldova.

Coordonator instituțional al proiectului MEDIA – Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, conf. univ., dr., Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB)

Mai multe detalii găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://mediaera.online/

 

 

Distribuie acest articol