Conferinţa ştiinţifică internaţională TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, ediția a XII-a, 6 – 7 octombrie 2023

Secția Știință a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), în parteneriat cu Facultățile USARB, a organizat în data de 6 – 7 octombrie 2023, Conferinţa ştiinţifică internaţională TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, ediția a XII-a

Deschiderea solemnă a lucrărilor Conferinței a demarat cu Imnul de Stat al Republicii Moldova și Imnul ,,Gaudeamus”  interpretat de corul Catedrei de arte și educație artistică ,,Gaudeamus”, dirijor Marina CALIGA, maestru de concert, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi

Mesajele de salut au fost rostite de către:

 • Natalia GAȘIȚOI, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 • Adrian ȘIMON, dr., conf. univ., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș, România
 • Alina TOFAN, dr., conf. univ., Universitatea din Leipzig, Germania
 • Aymeric MOMBRUN, lector stagiar FLE din Bordeaux, Franța
 • Chantal CLAUDEL, hab., prof. univ., Université Paris Nanterre, Franța
 • Veronica POZNEACOVA, practician, Consiliul pentru egalitate, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

Sesiunea comunicărilor în plen a avut-o in calitate de moderator pe doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale.

Comunicările în sesiunea plenară au fost susținute de către:

 • Nicolae LEAHU, , conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Poezia Margaretei Curtescu
 • Victoria REINHARDT, dr., conf. univ., șefa Departamentului de Studii a Facultății de Științe Sociale, Universitatea din Leipzig, Modele inovative de dezvoltare curriculară în context internațional

 Sesiunea plenară a finalizat cu Intermezzo muzical-artistic, susținut de:

 • Maria SERJANT, studentă, ciclul II, masterat, anul II, Didactica disciplinelor muzicale, piesa Le folies mortes, muz. Joseph Cosma, versuri Jack Prever
 • Sergiu BOIAN, student, ciclul II, masterat, anul II, Didactica disciplinelor muzicale, piesa Viața nu-i o plimbare”.

Conferinţa ştiinţifică internaţională TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ, ediția a XII-a a continuat în secții și ateliere:

Secţiunea nr. 1. Ştiinţe filologice

Secţiunea nr. 2. Ştiinţe reale, economice şi ale mediului

Secţiunea nr. 3. Ştiinţele ale educaţiei, psihologie şi arte

Secţiunea nr. 4. Știinţe juridice şi sociale

Secţiunea nr. 5. Colegiul pedagogic: generator de competențe pentru prezent și viitor

Secţiunea nr. 6. Biblioteconomie şi ştiinţele informării. „Biblioteca – partener în instruire şi cercetare”.

Totalurile primei zile a lucrărilor Conferinței au fost prezentate de:

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

Lilia TRINCA, dr., conf. univ., decana Facultăţii de Litere

Nicolae LEAHU, dr., conf. univ., Directorul Școlii Doctorale Filologie, Facultatea de Litere

Ina CIOBANU, dr. conf. univ., decana Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., decana Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

Vitalie RUSU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale

Anatol MORARU, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți

Aculina MIHALUȚĂ, directoarea Bibliotecii Științifice USARB, categorie de calificare superioară

Moderatori ai atelierelor

 

În data de 7 octombrie 2023, Conferința și-a continuat lucrările, prin desfășurarea a două seminare metodice

 1.        „Leadership si management în învățământul superior: experiențe multiplicate în cadrul proiectului MHELM”. Seminarul metodic a scos în evidență experiența acumulată de Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) în cadrul proiectului 609656-EPP-1-2019-1- MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Moldova Higher Education Leadership and Management”-MHELM (Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din Republica Moldova – MHELM), Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei.
 2.  „Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia: bune practici achiziționate în proiectul MEDIA”. Seminarul metodic a scos în evidență experiența acumulată de Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi (USARB) în cadrul proiectului MEDIA – Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia, cofinanțat de Uniunea Europeană, programul Erasmus+, CBHE, acord de grant nr. 101082889, Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul Învățământului Superior, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, coordonat de Universitatea de Stat a Moldovei.

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Președinte:

Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., Rector

 

Membri:

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

Victoria REINHARDT, dr., șefa Departamentului de Studii a Facultății de Științe Sociale, Universitatea din Leipzig,

Georgeta CÎȘLARU, dr. hab., prof. univ., Université Paris Nanterre, Franța

Alina TOFAN, dr., conf. univ., Universitatea din Leipzig, Germania

Armenuhi HARUTYUNYAN, șefa Departamentului de Cercetare, Inovare și Cooperare, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „H. Tumanyan” din Vanadzor, Armenia

Liudmyla HMYRIA, dr., conf. univ., Universitatea Națională de Lingvistică din Kiev, Ucraina

Adrian ȘIMON, dr., conf. univ., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș, România

Lilia TRINCA, dr., conf. univ., decana Facultăţii de Litere

Ina CIOBANU, dr., conf. univ., decana Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., decana Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

Vitalie RUSU, dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale

Anatol MORARU, directorul Colegiului Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți

Aculina MIHALUȚĂ, directoarea Bibliotecii Științifice USARB, categorie de calificare superioară

COMITETUL DE ORGANIZARE

Președintele comitetului de organizare

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

 Membri:

Lilia TRINCA, dr., conf. univ., Facultatea de Litere

Ina CIOBANU, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului

Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte

Vitalie RUSU, dr., conf. univ., Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Alexandra MELNIC, metodist, Secția Știință

Silvia CIOBANU, bibliotecar principal, Centrul Marketing și activitate editorială.

Distribuie acest articol