Conferința de finalizare a proiectului QFORTE

În data de 1 mai 2024, Universitatea de Stat din Moldova, a găzduit Conferința de finalizare a proiectului Îmbunătățirea Asigurării Calității în Sistemul de Învățământ Superior din Moldova/ Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova – QFORTE, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

În cadrul Conferinței au fost prezentate rezultatele implementării proiectului, următorii pași de parcurs în vederea consolidării asigurării calității în Sistemul de învățământ superior și în cadrul instituțiilor de învățământ superior din Moldova, dar și tendințe, provocări, perspective de dezvoltare ale acestora.

 

Perioada de implementare a proiectului QFORTE este 15.11.2020-14.05.2024, obiectivul general vizând facilitarea integrării Republicii Moldova în SEÎS (Spațiul European de Învățământ Superior) / EHEA (European Higher Education Area) prin îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către:

 • Natalia GAȘIȚOI, Rector al USARB;.
 • Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, conf. univ., dr., coordonator instituțional al proiectului QFORTE;
 • Svetlana STANȚIERU, șefa Centrului de activitate didactică;
 • Vitalia DIGOLEAN, metodist, Departamentul de Relații Internaționale;
 • Victoria POSTOLACHE, președinte al Comisiei de evaluare și asigurare a calității, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului;

Conferința finală a proiectului QFORTE a fost deschisă de către Nadejda VELIȘCO, coordonator de proiect, Secretar General, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova cu o prezentare a obiectivelor, activităților și realizărilor importante ale proiectului QFORTE, urmată de discursul susținut de către oaspeții de onoare ai conferinței, precum Igor ȘAROV, Rectorul Universității de Stat din Moldova; Dan PERCIUN, Ministru al Educației și Cercetării al Republicii Moldova; Claudia MELINTE, Coordonator național al Oficiului Național Erasmus+ din Moldova; Franci Demšar NAKVIS, președintele Rețelei Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din Europa Centrală și de Est (CEENQA), prezent online.

Programul conferinței de finalizare a proiectului QFORTE a fost împărțit în sesiuni de lucru, unde prima sesiune, moderată de către Lilia PARHOMENCO, Șefă a Direcției coordonare de politici publice și integrare europeană în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a fost dedicată consolidării proceselor de asigurare a calităţii în sistemul de învăţământ superior din Moldova cu prezentarea propunerilor de legislație națională privind asigurarea calității la nivel instituțional și instrumente de asigurare a calității, mecanisme de asigurare a calității pentru programele de studii superioare comune și modificări ale profilului țării în asigurarea calității ca urmare a implementării proiectului QFORTE.

Sesiunea a doua, moderată de către Victoria REINHARD din Universitatea din Leipzig, participanții au discutat despre percepția actorilor interesați pe dimensiunea acreditărilor instituționale cu impactului activităților din cadrul proiectului în instituțiile de învățământ superior, realizate din perspectiva universităților partenere. În cadrul sesiunii, Natalia GAȘIȚOI, Rector al USARB, a prezentat activitățile realizate și rezultatele obținute de către USARB în cadrul proiectului QFORTE, cu axarea pe acreditare instituțională internațională, lecții învățate, instrumente de asigurare a calității, impactul proiectului QFORTE asupra culturii calitații.

Sesiunile trei și patru, moderate de către Rodica CRUDU, Coordonator instituțional al proiectului din partea ASEM, s-au axat pe dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în învățământul superior din Republica Moldova, cu prezentarea viziunilor țărilor partenere. Conferința s-a încheiat cu prezentarea impactul proiectului QFORTE, realizată de către Nadejda VELIȘCO, coordonator de proiect, urmată de prezentarea planului de sustenabilitate al proiectului QFORTE, prezentat de Otilia DANDARA, Vice-Rector al USM.

Cele mai importante rezultate ale implementării proiectului QFORTE:

 • Cadrul legislativ național avansat, modificări de reglementare efectuate cu privire la asigurarea calității în învățământul superior din Moldova; 
 • Strategii, manualele și instrumentele universitare de asigurare a calității elaborate și adoptate de universitățile partenere din Republica Moldova;
 • Acreditarea instituțională internațională obținută de către cinci universități partenere;
 • Capacitățile instituționale ale universităților partenere îmbunătățite pentru implementarea eficientă și eficace a reformei asigurării calității.

În cadrul consorțiului proiectului QFORTE au participat 14 parteneri din Moldova și UE.

Parteneri din Republica Moldova:

 • Universitatea de Stat din Moldova;
 • Academia de Studii Economice din Moldova;
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți;
 • Universitatea de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul;
 • Universitatea de Stat din Comrat;
 • Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice;
 • Universitatea de Studii Politice Europene Economice;
 • Agenția Națională de Asigurare  a Calității în Educație și Cercetare;
 • Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Parteneri UE:

 • Universitatea din Montpellier, Franța;
 • Universitatea din Salamanca, Spania;
 • Universitatea din Leipzig, Germania;
 • Institutul European de Dezvoltare și Cercetare a Politicilor din Maribor (EPDRI), Slovenia;
 • Reţeaua Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din Europa Centrală și de Est, Germania.

Obiectivul general al proiectului QFORTE rezidă în facilitarea integrării Republicii Moldova în SEÎS (Spațiul European de Învățământ Superior) / EHEA (European Higher Education Area) prin îmbunătățirea asigurării calității în sistemul de învățământ superior.

Obiective specifice:

 • OB1: Promovarea și consolidarea culturii asigurării calității în Republica Moldova și constituirea unui consens național al actorilor-cheie cu privire la problemele de dezvoltare.
 • OB2: Dezvoltarea și promovarea unui cadru legislativ național și stimularea schimbărilor de reglementare privind asigurarea calității în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.
 • OB3: Îmbunătățirea managementului asigurării calității al instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova prin acreditare instituțională internațională.
 • OB4: Consolidarea capacităților instituționale ale instituțiilor de învățământ superior (IÎS) din Republica Moldova pentru implementarea eficientă a reformei asigurării calității.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți se numără printre instituțiile care au fost evaluate și acreditate de către ARACIS, cu suportul proiectului QFORTE. Coordonatorul instituțional al proiectului QFORTE este Valentina PRIȚCAN, prorectoră pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, dr., conf. univ.

Mai multe detalii despre proiectul QFORTE, găsiți pe site-ul oficial al proiectului: https://qforte.usm.md/    și pe pagina USARB a proiectului QFORTE: https://usarb.md/qforte/

 

Distribuie acest articol