MASA ROTUNDĂ: COMPETENȚELE STEAM

 ÎN DOMENIUL ADMINISTRĂRII AFACERILOR

În perioada 22-23 mai 2024, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a avut loc masa rotundă intitulată „Competențe STEAM în domeniul administrării afacerilor.” Evenimentul s-a desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+ „Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses” (Proiectul nr. 101081787 – skills4future).

Reprezentanți ai universităților și institutelor economice din România, Polonia și Moldova, inclusiv Universitatea Politehnica din București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea Tehnică din Lodz, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și altele, au participat la acest eveniment.

În cadrul mesei rotunde, studenții absolvenți ai universităților din Moldova au prezentat diverse teme de licență, evidențiind importanța competențelor STEAM în dezvoltarea durabilă a afacerilor și administrării lor.

Printre temele prezentate la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți s-au numărat analiza procesului de management al schimbării în timpul crizei, analiza organizării eficiente a muncii și a timpului de lucru al managerului, precum și implementarea unui sistem eficient și orientat social de remunerare a muncii angajaților.

Prezentările online de la Academia de Studii Economice din Moldova au abordat responsabilitatea socială corporativă ca strategie pentru afaceri sustenabile, analiza sistemului existent de management al calității în companie și propuneri de îmbunătățire, și impactul riscurilor politice asupra deciziilor strategice ale firmelor.

Prezentările online de la Universitatea Tehnică a Moldovei au inclus fundamentarea strategiei de dezvoltare a companiei, direcții de dezvoltare a activității economice pe baza analizei diagnostice și direcții de dezvoltare a a sectorului corporativ și analiza diagnostic.

Prezentările online de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul au acoperit antreprenoriatul ca modalitate de incluziune socio-economică a persoanelor cu dizabilități, asigurarea calității sistemului de management prin standarde, analiza mediului competitiv al companiei și rolul indicatorilor de performanță ai întreprinderii în mediul competitiv.

Discuțiile au fost urmate de o sesiune de feedback constructiv pentru studenți, oferind concluzii și recomandări valoroase pentru îmbunătățirea și aplicarea temelor de licență în practică. Evenimentul a subliniat importanța integrării competențelor STEAM în educația superioară și a evidențiat rolul crucial al acestor competențe în dezvoltarea durabilă a afacerilor și administrației.

Masa rotundă a adus împreună studenți, profesori și experți în domeniu, creând un cadru propice pentru schimbul de idei și colaborare interuniversitară. Prin proiectele prezentate, studenții au demonstrat capacitatea de a aborda probleme complexe cu soluții inovatoare și sustenabile, reflectând obiectivele esențiale ale proiectului Erasmus+ în promovarea educației de calitate și dezvoltării durabile.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul oficial al proiectului Erasmus+ skills4future: https://skills4future.utm.md

Distribuie acest articol