ACTIVITĂȚI DEDICATE

DECADEI DREPTURILOR OMULUI

 

Conferința științifică studențească dedicată

Zilei internaționale a drepturilor copilului

cu genericul Protecția drepturilor copilului: probleme și soluții

În data de 29 noiembrie 2017, în cadrul Facultății de Drept şi Ştiinţe Sociale, aula 553, Catedra de drept privat și Catedra de drept public, au organizat Conferința științifică studențească dedicată Zilei internaționale a drepturilor copilului cu genericul Protecția drepturilor copilului: probleme și soluții.

Moderatorii conferinței au fost conf. univ., dr. Ina ODINOKAIA și lect. univ. Cristina CRAEVSAIA.

În cadrul conferinței au participat studenții anilor II-IV de la specialitățile: Drept; Istorie și educație civică, care prin comunicările prezentate au scos în relief cele mai importante aspecte ale protecției drepturilor copilului, evidențiind problemele existente și propunând soluții pentru ameliorarea situației privind asigurarea drepturilor copiilor.

Comunicările studenților au fost coordonate de conf. univ., dr., Victoria ȚARĂLUNGĂ; conf. univ., dr., Ina ODINOKAIA; asist. univ. Ludmila DUMBRĂVEANU, fiind prezentate în conformitate cu Programul conferinței, iar raportorii au fost menționați cu diplome de participare

Distribuie acest articol