În data de 8 decembrie 2017 în cadul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți s-a realizat Atelierul didactic,,Diversificarea strategiilor de învățare –  cale de acces la competențele secolului XXI”, organizat în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.

Echipa de implementare a proiectului Teach Me din USARB a pus în evidență abordările inovative în formarea continuă, focusîndu-se pe următoarele subiecte:

  • Oportunități de diversificare a strategiilor de învățare: contribuția proiectului       Teach Me – Creating Moldovan E- network  for  promoting  e-teaching  in  the  continuing professional Education (Valentina Prițcan ,  dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului Teach Me);
  • Organizarea eficientă a lucrul individual dirijat al studentului (Lora Ciobanu, conf. univ., dr., decanul facultății de ȘEPA);
  • Strategii de vizualizare a învățării (Tatiana Șova, conf. univ., dr., șefa catedrei de ȘE);
  • Evaluarea formativă prin instrumente Web (Corina  Negară,  conf. univ., dr.)
  • Învățarea reflexivă în mediul academic (Veronica Rusov, asistent univ.).

Învățarea bazată pe problemă (ca și pași și aspecte practice) a fost scoasă în evidență de către Valentina Prițcan, conf. univ., dr., iar Eugeniu  Cabac,  conf. univ., dr. s-a referit la modulul dedicat organizării concursurilor cu utilizarea instrumentelor Web.

Participanții la Atelierul didactic (circa 40 de cadre didactice unversitare și preuniversitare) ,,Diversificarea strategiilor de învățare –  cale de acces la competențele secolului XXI”, au adus mulțumiri organizatorilor pentru posibilitatea de a valorifica sinergia parteneriatelor, pentru transferul de cunoștințe și bune practici din domeniul inovațiilor pedagogice. În viziunea participanților, atelierul didactic a fost bine gândit și desfășurat, iar bunele practici evidențiate de membrii echipei de proiect pot fi motivante pentru cadrele didactice în implementarea noilor strategii de învățare eficientă.

Agenda evenimentului poate fi vizualizată prin accesarea link-ului:

https://www.usarb.md/evenimente/articol/atelier-didactic-diversificarea-strategiilor-de-invatare-cale-de-acces-la-competentele-sec/

Mai multe detalii despre proiectul TEACH ME găsiți la link-ul: https://teachmemoldova.wordpress.com/ și lahttps://sites.google.com/site/usarbteachme/despre-proiect

Distribuie acest articol