Președintele Autoguvernării Studențești de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Victor Grigor, și-a prezentat, miercuri, 28 februarie, în cadrul Adunării Generale a Studenților, raportul de activitate pentru anul trecut și a anunțat care vor fi prioritățile pentru anul curent.

La Adunarea Generală a Studenților, care a întrunit 74 de studenți – șefi de grupe și membri ai echipei Autoguvernării Studențești, a participat și prim-prorectorul pentru activitatea didactică, conf. univ., dr. Natalia Gașițoi.

În raportul său, Victor Grigor a scos în evidență realizările înscrise de Autoguvernarea Studențească în anul de studii 2017-2018, dar și problemele cu care se confrunta aceasta. Victor Grigor a îndemnat studenții să se implice cât mai activ în luarea deciziilor, în procesul de îmbunătățire a calității studiilor, în viața extracurriculară etc.

Președintele Autoguvernării Studențești a menționat că una dintre priorități este ca vocea studențească să se facă auzită în continuare la USARB.

Este pentru a doua oară când Victor Grigor, aflat în cel de-al doilea an de mandat de lider al studenților de la USARB, își prezintă raportul anual de activitate.

Prim-prorectorul pentru activitatea didactică al USARB, conf. univ., dr. Natalia Gașițoi a menționat în dialogul pe care l-a avut cu studenții că opiniile lor contează mult în elaborarea și ajustarea procesului educațional de la USARB.

Conf. univ., dr., Natalia Gașițoi a răspuns la o serie de întrebări pe care i le-au adresat studenții.

Foto 

28576112_1612266218828407_6779141143675669218_n

Picture 1 of 5

Distribuie acest articol